ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi

Ponedjeljak18 Veljača 2019

EU fondovi

Inicijativa za inteligentne automobile (Intelligent  Car Initiative) 2007. - 2013.

Godišnji proračun: nepoznat (dio FP7)
Potpore za ubrzavanje razvoja, širenja i uporabe integriranih inteligentnih sigurnosnih sustava koji se koriste ICT-om


Inicijativa je utemeljena u bijeloj knjizi „Politika europskog prometa do 2010.: Vrijeme za odluku“, a cilj joj je smanjenje cestovnih nesreća za 50% do 2010. godine. Cilj joj je ubrzati razvoj, širenje i uporabu integriranog sigurnosnog sustava kako bi se povećala sigurnost u prometu suradnjom svih dionika.

Ciljevi:
•    podupirati industriju u razvijanju sigurnijih i inteligentnijih prijevoznih sredstava i omogućavanje njihovog brzog ulaska na tržište
•    potaknuti široku uporabu naprednih ICT-a u automobilima
•    povećati znanje vozača i donositelja odluka o potencijalima inteligentnih vozila

Inicijativa ima tri glavne aktivnosti:
•    eSafety Forum: radne grupe visokog profila
•    eSafety aktivnosti: podizanja svijesti: studije, različiti događaji
•    eSafety istraživanje za inteligentna vozila: projekti financirani iz FP 7

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    akcije o interakciji ljudi i strojeva
•    usklađeni paneuropski pozivi za pomoć iz automobila (e-Call) koja se temelji na već postojećim uslugama
•    analiza napretka u pružanju RTTI (real time traffic and travel information/informacije o prometu i putovanju u stvarnom vremenu) i predlaganje daljnjih akcija
•    prilagodljivo integrirano sučelje vozača i vozila
•    sufinanciranje regionalnih/nacionalnih/internacionalnih programa

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Za istraživačke projekte do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Natječaji za pružanje usluga pod FP 7.
Pratite web stranicu Cordisa.

Korisničke organizacije:
•    istraživački centri
•    sveučilišta
•    tvrtke
•    mala i srednja poduzeća
•    agencije, komore

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    Europsko ekonomsko područje
•    Balkan

Ključne riječi: promet, istraživanje, nove tehnologije, industrija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web:  http://ec.europa.eu/information_society/activities/intelligentcar/index_en.htm i http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

GMES – Globalni monitoring za okoliš i sigurnost (GMES – Global Monitoring for Environment and Security)

Potpore za analizu svemirskih tehnologija i razvoj politika globalnog monitoringa za okoliš i sigurnost

GMES je zajednička inicijativa Europske komisije i Europske svemirske agencije stvorena kako bi se uspostavio europski kapacitet za pružanje i upotrebu operativnih informacija za GMES.

Ciljevi:
•    uspostaviti neovisne operativne kapacitete u globalnom monitoringu za okoliš i sigurnost
•    analizirati trenutačno stanje kako bi se prikupile informacije za nekoliko politika Zajednice: održivi razvoj i klimatske promjene, civilnu zaštitu, humanitarnu pomoć, sigurnost, istraživanje i strategiju za svemir
•    uporaba satelita koji promatraju Zemlju u kombinaciji sa podacima i informacijama prikupljenim od senzora na zemlji

Sustav GMES djeluje od 2008. godine. Sastoji se od tri modula koji zajedno čine sustav.
1.    stvaranje i širenje informacija kako bi se mogla provoditi javna politika Okoliš i sigurnost
2.    mehanizmi koji osiguravaju stalan dijalog među dionicima, a posebno među onima koji proizvode informacije i onima koje se njima koriste
3.    legalni, institucionalni, financijski i organizacijski okvir koji osigurava funkcioniranje sustava i njegov razvoj

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    pružanje informacija o modalitetima korisničke uporabe sustava
•    razvoj infrastrukture i baze znanja i poboljšanje održivog pružanja informacija
•    prioritetna područja u prikupljanju podataka – okoliš: upravljanje prirodnim katastrofama (poplave, potresi, požari, vulkanske erupcije); globalno praćenje mora, vegetacije i atmosfere; potpora regionalnoj isporuci razvojne pomoći
•    prioritetna područja u prikupljanju podataka – sigurnost: satelitsko opažanje za utvrđivanje razmjera kretanja izbjeglica; pomoć pri raspodjeli hrane; potpora snagama za održavanje mira izvan Europe

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Dio FP 7. Udio financiranja za demonstracijske aktivnosti do 35%, istraživanje i inovacije do 50%, trening do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Natječaji u sklopu FP 7. Nekoliko institucija vodi razvoj politika, natječaji za pružanje usluga za različite studije.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, državna uprava, organizacije civilnog društva (OCD), profesionalna udruženja

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska

Ključne riječi: telekomunikacije, industrija, okoliš, pravda, sigurnost

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: www.gmes.info

Kontakt u Hrvatskoj: Damir Jeličić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb, tel: 01/4594457, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Financijska pitanja ( FP 7 Funding Schemes) 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 53,52 milijarde EUR
Okvirni program za istraživanje i tehnologiju s ciljem bolje uporabe istraživačkih kapaciteta u Europi te transformacije akademskih rezultata u nove proizvode, procese i usluge

Financijske sheme ili instrumenti 7. okvirnog programa za istraživanje i razvoj upotrebljavaju se za provedbu različitih projekata i aktivnosti u cijelom okvirnom programu.

Pregled shema:
•    Collaborative research/Istraživanje u suradnji
Potpore istraživačkim projektima koje provode konzorciji sastavljeni od sudionika iz različitih     zemalja (minimalno tri zemlje). Istraživanja razvijaju nova znanja, tehnologije, proizvode, provode demonstracijske aktivnosti. Veličina, obuhvat i interna organizacija projekata se razlikuje od područja do područja i od teme do teme. Financiraju se dva tipa projekata uz udio od 50% do 75% prihvatljivih troškova:
-    mali ili srednji istraživački projekti,
-    veliki istraživački projekti

•    Networks of Excellence/Mreže izvrsnosti (NOE)
Potpore za Joint Programme of Activites/Zajednički program aktivnosti (JPA) koji provode brojne istraživačke organizacije koje integriraju svoje aktivnosti u određenom području, a provode ih istraživački timovi u okviru dugoročne suradnje. Provedba JPA zahtijeva formalni pristanak na integriranje dijela svojih resursa i aktivnosti. Potpore za integraciju: ukupan iznos od 23.500 EUR godišnje po istraživaču.

•    Coordination and supoort actions/Aktivnosti koordinacije i potpore (CSA)
Potpora aktivnostima koordinacije i potpore istraživanjima i politikama (umrežavanje, razmjene, transnacionalni pristup istraživačkoj infrastrukturi, studije, konferencije itd.). Potpora pokriva 100% prihvatljivih troškova.

•    Research for SMEs/Istraživanja za mala i srednja poduzeća
Ciljna grupa su mala i srednja poduzeća bez ili s malenim istraživačkim potencijalom, ali i mala i srednja poduzeća koja imaju razvijene istraživačke aktivnosti, ali ih ne mogu obaviti do kraja zbog nedostatka kapaciteta pa ih prepuštaju istraživačkim centrima.

•    Research for SME Associations/Istraživanja za udruženja malih i srednjih poduzeća
Udruženja malih i srednjih poduzeća sposobna su najbolje detektirati zajedničke tehničke probleme svojih članova, djelovati za njihovo dobro te promicati i učinkovito diseminirati rezultate.

•    Marie Curie aktivnosti (stipendije)

•    zajmovi u sklopu RSSF inicijative

Korisničke organizacije: istraživački centri, sveučilišta, tvrtke, agencije i komore, državna uprava

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska, Balkan

Ključne riječi: istraživanje, nove tehnologije, industrija, inovacije, promet, zdravlje, okoliš, energija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: gđa. Jennifer Mary Kursan, Hrvatski institut za tehnologiju, Planinska 1, Zagreb, www.hit.hr, tel: 01/5494 – 735, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...