ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Europa za građane

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Europa za građane

Europa za građane (6)

Potpora projektima OCD

Europa za građane
Akcija 2 Potpora projektima koje iniciraju OCD-i 2007.-2013.
(Europe for Citizens Action 2 Support for projects initiated bz CSOs) 2007 - 2013

Godišnji proračun: 3,8 milijuna €
Potpore za projekte koji promiču ideju Europe

Ciljevi:
•    povećati izravnu suradnju organizacija civilnog društva iz različitih zemalja članica kako bi se osiguralo razumijevanje različitih kultura i gledišta i kako bi se pronašle zajedničke vrijednosti i problemi
•    ohrabriti organizacije civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini da uključe građane kako bi zastupali svoje interese

Akcije prihvatljive za financiranje:
1. Akcije
•    planiranje, provođenje i širenje rezultata aktivnosti seminarima, tematskim radionicama, publikacijama, informacijskim kampanjama, umjetničkim radionicama
•    aktivnosti vezane za amaterski sport, treninge, javne rasprave, izložbe, projekte u lokalnim zajednicama
2. Debate
•    stimuliranje i organiziranje debata koje uključuju različite dionike: organizacije civilnog društva, institucije, stručnjake, donositelje odluka, europske građane
3. Promišljanja
•    organiziranje i strukturiranje promišljanja o europskim vrijednostima, građanstvu, demokraciji, kulturnoj i duhovnoj raznolikosti Europe
4. Umrežavanje
•    uspostavljanje osnove ili razvijanje dugoročnog umrežavanja različitih organizacija

Postoje dva tipa projekata:
•    Projekti događanja koji uključuju organizaciju seminara, kolokvija, radionica, debata, javnih rasprava, treninga, socio-kulturnih događanja. Iznos potpora izračunava se sukladno broju sudionika događaja i trošku publikacija u unaprijed propisanom iznosu za pojedinu zemlju.
•    Projekti proizvodnje i provođenja temelje se na izradi publikacija, web stranica, tv/radio emisija, ispitivanju javnog mnijenja, provođenju studija i analiza. Troškovi se određuju u skladu s aktivnostima. Potpora EU-a ne smije prelaziti 60% ukupnog proračuna projekta.

Partnerstva: U svakom projektu moraju biti uključene bar dvije organizacije iz dvije različite zemlje. Jedan partner mora biti iz EU-a.

Iznos potpora i ostali uvjeti: Projekti događanja: najniži iznos potpore 7.000,00 EUR, najviši iznos ovisi o broju sudionika i broju događanja koja se organiziraju. Projekti proizvodnje i provođenja dobivaju potpore između 10.000,00 EUR i 55.000,00 EUR. Natječaji se objavljuju jednom godišnje, rok je u veljači. Projekti moraju započeti između 1. srpnja i 1. prosinca tekuće godine, a završiti do 30. lipnja iduće godine.

Korisničke organizacije: organizacije civilnog društva (OCD)

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: informacije, kultura, mediji, građanstvo

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Kontakt u Hrvatskoj: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45, Ured za udruge, Radnička cesta 80/V, 10 000 Zagreb, tel: 01/459 98 10, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Europa za građane
Akcija 2 Strukturna potpora istraživačkim organizacijama i OCD-ima 2007.-2013.
(Europe for citizens Action 2 Structural support for research organisations and for CSOs) 2007-2013

Godišnji proračun: 2,7 milijuna €
Potpore za širenje informacija, komunikaciju i promidžbu aktivnosti vezanih za EU

Ciljevi:
•    poticati aktivnosti, rasprave i promišljanje o europskom građanstvu i demokraciji, jednakim vrijednostima, zajedničkoj povijesti i kulturi suradnjom organizacija civilnog društva na europskoj razini
•    ojačati institucionalni kapacitet reprezentativnih organizacija koje stvaraju stvarnu europsku dodanu vrijednost i koje mogu proizvesti važne multiplikatorske učinke
•    ojačati europske mreže i udruženja

Prioriteti:
•    budućnost EU-a i osnovne vrijednosti
•    aktivno europsko građanstvo, sudjelovanje i demokracija u Europi
•    interkulturni dijalog
•    utjecaj europskih javnih politika na društvo
•    dobrobit ljudi u Europi, zapošljavanje, socijalna kohezija i održivi razvitak
•    proširenje: otkrivanje dvije nove članice EU-a

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    operativne potpore za stalne aktivnosti
•    organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika kako bi mogle stvarati nove ideje i promišljanja o europskim temama; osigurati nove neovisne, međusektorske preporuke EU institucijama
•    organizacije civilnog društva na europskoj razini kako bi mogle provoditi građanske, obrazovne, kulturne i političke aktivnosti koje potiču sudjelovanje u društvu

Na natječaj se mogu javiti samo organizacije koje djeluju na međunarodnoj razini bilo svojom strukturom (ogranci) bilo višegodišnjom suradnjom.

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Ukupni iznos od 60.000,00 EUR do 250.000,00 EUR (za proračune preko 1,2 mil EUR ili veće) pokriva 80% troškova. Natječaj se objavljuje jednom godišnje.

Potpore pokrivaju troškove osoblja, hladni pogon, troškove internih sastanaka, publikacija, širenja informacija koje su izravno povezane s radnim programom organizacija. Obično se potpisuju dvogodišnji ugovori.

Korisničke organizacije:
•    istraživački centri
•    organizacije civilnog društva (OCD)

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: informacije, građanstvo

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Kontakt u Hrvatskoj: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45, Ured za udruge, Radnička cesta 80/V, 10 000 Zagreb, tel: 01/459 98 10, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Potpora organizacijama

Europa za građane
Akcija2  Izravna potpora odabranim organizacijama 2007. – 2013.
(Europe for Citizens Action2 Direct support for selected organisations) 2007 - 2013

Godišnji proračun: 2 milijuna €
Potpora odabranim organizacijama

Ne postoji natječajna procedura za odabir organizacija već o organizacijama koje će dobiti potporu odlučuje Europski parlament.

Ciljevi:
•    poticati aktivnosti, rasprave i promišljanje o europskom građanstvu i demokraciji, jednakim vrijednostima, zajedničkoj povijesti i kulturi suradnjom organizacija civilnog društva na europskoj razini
•    ojačati institucionalni kapacitet reprezentativnih organizacija koje stvaraju stvarnu europsku dodanu vrijednost i koje mogu proizvesti važne multiplikatorske učinke
•    ojačati europske mreže i udruženja

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    hladni pogon
- europske organizacije koje se bave istraživanjem javnih politika (think-tanks)
- organizacije civilnog društva na europskoj razini

Primjeri odabranih organizacija:
•    Groupement d'etudes ed de recherches Notre Europe/Grupa za studije i istraživanje Naša Europa
•    Institut fuer Europaeishe Politik/Institut za europsku politiku
•    Platform of European Social NGOs/Platforma europskih socijalnih udruga
•    European Movement/Europski pokret

Organizacije trebaju imati ogranke u više zemalja članica ili u provođenju akcija usko surađivati s organizacijama u zemljama članicama.

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Potpore pokrivaju do 80% troškova hladnog pogona, 20% sredstava mora biti osigurano iz izvora koji nisu EU potpore. Potpore se dodjeljuju bez natječaja po odluci EU parlamenta. Stoga se organizacije trebaju promovirati u Parlamentu.

Korisničke organizacije:
•    državne administracije
•    lokalne i regionalne uprave
•    agencije i komore

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: informacije, kultura, mediji, građanstvo, istraživanja

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Kontakt u Hrvatskoj: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45 Ured za udruge, Radnička cesta 80/V, 10 000 Zagreb, tel: 01/459 98 10, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Projekti građana

Europa za građane
Akcija 1 Projekti građana i potporne mjere 2007.-2013.
(Europe for Citizens Action 1 Citizen's projects and support measures) 2007 - 2013

Godišnji proračun: 1,5 milijuna €
Potpore za inovativne metode sudjelovanja građana u zajednici

Mjera je namijenjena poticanju sudjelovanja građana u dijalogu na europskoj razini radom u lokalnoj zajednici. Natječaj za ovu mjeru je prvi put objavljen 2008. godine.

Ciljevi:
•    Specifični ciljevi za projekte građana raspisuju se u okviru svakog pojedinog natječaja uvijek uzimajući u obzir prioritete cijelog programa.
•    Cilj potpornih mjera je poboljšanje kvalitete projekata razvojem odgovarajućih alata.

Akcije prihvatljive za financiranje:
1. Projekti građana
•    međunarodni i međusektorski projekti koji uključuju građane
•    projekti s inovativnim pristupom koji slijede propisanu metodologiju EK
•    projekti trebaju okupljati grupu građana iz svih područja života koji su spremni proći trening i raspravljati o predloženim temama važnim za definiranje javnih politika na europskoj razini
2. Potporne mjere
•    poboljšanje kvalitete projekata bratimljenja gradova i projekata građana pomoću razmjene najboljih praksi, prikupljanja iskustava dionika i razvoja novih vještina organizacijom treninga

Mjere provode stručnjaci, profesionalci, posrednička tijela itd. EK će ostvariti partnerstva sa relevantnim organizacijama koja će trajati dvije godine.

Partnerstva:
U svakom projektu moraju osim podnositelja zahtjeva biti i četiri partnera iz četiri različite zemlje članice programa.

U programu sudjeluje 27 zemalja članica EU, Hrvatska, a tijekom programa možda će se uključiti Makedonija i Albanija te zemlje europskog ekonomskog područja.

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Potpore su u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 EUR za 60% proračuna. Ukoliko su potpore veće od 100.000,00 EUR, podnositelji trebaju priložiti i revizorski izvještaj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje, rok za prijavu je u srpnju, a obavijesti o rezultatima u studenome. Natječaj provodi Opće uprava za obrazovanje i kulturu.

Korisničke organizacije:
•    istraživački centri
•    sveučilišta
•    udruženja
•    organizacije civilnog društva

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: informacije, građanstvo

Web: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Kontakt u Hrvatskoj: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45, Ured za udruge, Radnička cesta 80/V, 10 000 Zagreb, tel: 01/459 98 10, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stranica 1 od 2

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...