ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Financijski instrumenti

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Financijski instrumenti

Financijski instrumenti (9)

Petak, 27 Siječanj 2012 18:20

Jessica

Napisao

JESSICA 2007. - 2013.
Okvir za pomoć promicanju održivog investiranja, otvaranja novih radnih mjesta u europskim urbanim područjima u okviru europske kohezijske politike
JESSICA je inicijativa EK, EIB-a, i CEB-a kako bi upravljačka tijela u zemljama članicama mogla dio svoje alokacije iz strukturnih fondova investirati u Urban Development Fund te tako ubrzati investiranje u urbana područja.

Ciljevi:
•    Osigurati investiranje u obnovu gradova i razvojne projekte u regijama EU
•    Omogućiti da upravljanje urbanim fondovima bude fleksibilnije i lakše
•    Olakšati dobivanje dodatnih sredstava od EIB-a, CIB-a i drugih banaka

Financijski instrumenti:
•    Zajmovi, udjeli u dobiti, garancije

Akcije:
•    Urbana infrastruktura
•    Projekti energetske učinkovisti i ICT projekti
•    Bilo koji projekt ili grupa projekata koja ne uključuje male i srednje tvrtke (oni se financiraju iz inicijative JEREMIE)

Iznosi investicija i ostali uvjeti:
Investicije u obliku zajmova, udjela u dobiti i garancija. Privatni investitori i banke također mogu sudjelovati. Prijave su kontinuirane.

Korisničke organizacije: lokalne i regionalne uprave, agencije, komore, državna uprava

Geografske regije: EU

Ključne riječi: urbanizam, zapošljavanje, lokalni razvoj

Hrvatska: Sudjelovanje nakon ulaska u EU i nakon potpisivanja memoranduma.

Web: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm

Kontakt u Europskoj komisiji: European Commision, DG Regional Policy, Unit B4, Dir E, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles

Petak, 27 Siječanj 2012 18:19

Jeremie

Napisao

JEREMIE 2007. - 2013.
Okvir za olakšan pristup malih i srednjih tvrtki financijama potrebnim za razvoj
JEREMIE je zajednička inicijativa EK i EIB grupe koja omogućava zemljama članicama i regijama da dio svojih potpora pretvore u financijske proizvode dizajnirane za potporu mikro, malim i srednjim tvrtkama.

Ciljevi:
•    Ponuditi bolje uvjete i odgovarajuće financijske razine za razvoj novih tvrtki
•    Pridonijeti boljoj koordinaciji i razmjeni najboljih praksi na nacionalnoj i regionalnoj razini
•    Promicati učinkovitu uporabu ograničenih javnih fondova

Financijski instrumenti:
•    Savjetodavna i tehnička pomoć
•    Venture kapital i udjeli u dobiti
•    Garancije

Male i srednje tvrtke upotrijebit će financijske instrumente, a zatim vratiti iznos, nakon čega se on može dodijeliti novoj tvrtki.

Akcije:
•    Investicije u dugoročni radni kapital, uključujući projekte modernizacije i širenja ili osnivanje novih tvrtki u proizvodnji, poljoprivredi, okolišu, uslugama, ICT-u, znanostima o životu itd.

Kriteriji:
Tvrtke s najviše 249 zaposlenika, godišnjim prometom manjim od 50 milijuna EUR, prednost mikro i malim tvrtkama.

Iznosi investicija i ostali uvjeti:
U obliku udjela u dobiti, venture kapitala, zajmova (uključujući i mikrokredite), garancija. Prijave su kontinuirane.

Korisničke organizacije: investicijski fondovi, male i srednje tvrtke, banke

Geografske regije: EU

Ključne riječi: usluge, nove tehnologije, industrija, okoliš, ekonomija, financije, lokalni razvoj

Hrvatska: Sudjelovanje nakon ulaska u EU i potpisivanja memranduma o sudjelovanju.

Web: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm

Kontakt: European Investment Fund, J.F. Kennedy Avenue 43, L-2968 Luxembourg

Petak, 27 Siječanj 2012 18:19

IPA IFI financiranje malih i srednjih tvrtki

Napisao

IPA IFI MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA MALIH I SREDNJIH TVRTKI 2007. - 2013.
IPA IFI SME FINANCE FACILITY (EU-EBRD)
Ukupni proračun: 1,07 milijardi EUR
Zajmovi za banke kako bi omogućile investicije mikro i malih tvrtki u skladu s njihovim potrebama

Dio je IFI-e (International Financial Institutions/Međunarodne financijske institucije) suradnje koja djeluje i na području zemalja kandidatkinja. U IFI su: EK, EIB, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), CEB, a financiraju se iz IPA-e.

Cilj:
•    Poduprijeti financijske posrednike u provođenju financijskih operacija s malim i srednjim tvrtkama
•    Povećati kapacitet posrednika za procjenu i praćenje rizika i za upravljanje njihovom financijskom izloženošću
•    Proširiti pokrivenost zemlje provodeći nekoliko projekata u jednoj zemlji

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Različiti oblici financijskih usluga posrednicima (web stranica Banke)
•    Tehnička pomoć bankama kako bi povećale kapacitete za kreditiranje mikro i malih tvrtki

Kriteriji:
Za male i srednje tvrtke: manje od 250 nezaposlenih, najviši godišnji promet 40 milijuna EUR, ili najviši dobitak na kraju godine do 27 milijuna EUR.

Za banke: financijska snaga, mreža poslodavaca, poznavanje klijenata, spremnost na dugoročno kreditiranje malih i srednjih tvrtki.

Iznosi i ostali uvjeti:
Prosječni iznos do 10 milijuna EUR za banke. Iznosi od 30.000,00 do 100.000,00 EUR pojedinačni su krediti za male tvrtke s najviše 100 zaposlenih i do 30.000,00 EUR za mikro tvrtke s manje od 10 zaposlenih. Prijave se odvijaju kontinuirano. Financijske operacije, upravljanje programom i veza s EIB grupom unutar specijalne jedinice Komisije.

Korisničke organizacije: banke, male i srednje tvrtke

Geografske regije: zemlje kandidatkinje, Balkan

Ključne riječi: javne politike za male i srednje tvrtke, proširenje, ekonomija, financije

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.ebrd.com/pages/country/croatia.shtml

Kontakt: European Commission, Financial operations, Programme management and Llaison EIB, Wagner Building, Kirchberg, L 2920 Luxembourg

Kontakt u Hrvatskoj: Ured Europske banke za obnovu i razvoj, Miramarska 23/3, 10000 Zagreb, tel: 01/6000 310, fax: 01/6197 218

Petak, 27 Siječanj 2012 18:18

EIB Zajmovi pomoću posrednika

Napisao

Europska investicijska banka - EIB
EIB ZAJMOVI POMOĆU POSREDNIKA
EIB INTERMEDIATED LOANS
Ukupni proračun: ovisi od godine do godine
Zajmovi financijskim posrednicima koji kreiraju male i srednje velike europske projekte
Kreditne linije za banke ili financijske institucije koje daju zajmove malim ili srednje velikim investicijskim projektima koji zadovoljavaju kriterije EIB-a. Posrednici mogu uključiti i svoja sredstva kako bi nadopunili EIB-ovo financiranje.

Ciljevi:
•    Osigurati dugoročno financiranje manjih i srednjih projekata koje provode lokalne jedinice uprave i samouprave te mala i srednja poduzeća pod povoljnim uvjetima.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Zajmovi financijskim posrednicima - partnerskim bankama EIB-a koje dalje posuđuju EIB-ova sredstva pod vlastitom upravom, na vlastiti rizik i po vlastitim uvjetima.
•    Zajmoprimci od partnerskih banaka trebaju imati koristi od povoljnih uvjeta pod kojima EIB posuđuje sredstva bankama partnerima.

Kriteriji na web stranici Europske investicijske banke.

Investicije i ostali uvjeti:
Iznos do 50% ukupnih troškova projekta. Prijava i odabir odvija se kontinuirano. Obrasci i vodič na web stranicama Banke. Srednjoročno i dugoročno financiranje, u obliku dijeljenja rizika ili strukturiranih zajmova i sudjelovanja EIF-a u udjelima i davanjem protujamstava.

Korisničke organizacije: lokalna i regionalna uprava, male i srednje tvrtke, udruženja

Geografske regije: EU, Europsko ekonomsko područje, zamlje kandidatkinje, Balkan, Latinska Amerika, mediteranske zemlje, Azija, Afrika, Karibi, Pacifik

Ključne riječi: promet, usluge, energija, ekonomija, financije, telekomunikacije

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.eib.org/products/loans/intermediated/index.htm

Kontakt: European Investment Bank, Communication and Information Departrment, Boulevard Konrad Adenauer, 100, LUX- 2920, Luxembourg

Petak, 27 Siječanj 2012 18:17

EIB Pojedinačni zajmovi

Napisao

Europska investicijska banka - EIB
EIB POJEDINAČNI ZAJMOVI
EIB INDIVIDUAL LOANS
Ukupni proračun: razlikuje se od godine do godine
Zajmovi za velike i male investicijske projekte koji pridonose ciljevima EU politike u području gospodarstva
Pojedinačni zajmovi se dodjeljuju projektima čija ukupna vrijednost prelazi 25 milijuna EUR.
Ciljevi:
•    Promicati koheziju i konvergenciju razvijajući regije EU
•    Podupirati mala i srednja poduzeća
•    Projekti za okoliš, zaštitu i poboljšanje prirodnog okoliša, promoviranje socijalnog blagostanja u interesu održivog razvitka
•    Podupirati inovacije uspostavljanjem konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na znanju
•    Transeuropske mreže infrastrukture (promet, energija, telekomunikacije)
•    Promicati održive, konkurentne i sigurne izvore energije
•    Podupirati razvoj ljudskog kapitala, posebno obrazovanja i zdravlja

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Velike i male investicije koje pridonose ciljevima javnih politika EU-a u svim sektorima gospodarstva
•    Zajmovi za privatni i javni sektor, uključujući i banke
•    Pojedinačni zajmovi koji premašuju 25 milijuna EUR dogovaraju se izravno s bankom
•    U industrijskom sektoru rok otplate: do 12 godina
•    Za infrastrukturne objekte rok otplate: do 20 godina, a ponekad i više

EIB nudi različite financijske usluge ovisno o projektu:
•    Zajmovi za male i srednje tvrtke preko posrednika (banaka)
•    Venture kapital
•    Strukturirane financijske pakete

Iznosi zajmova i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja zajmom do 50%, maksimalan iznos 12,5 milijuna EUR. Prijave se odvijaju kontinuirano. Procedura se sastoji od podnošenja dokumentacije koja opisuje kapitalnu investiciju i prospektivne financijske aranžmane.

Korisniče organizacije: lokalna i regionalna uprava, tvrtke, banke, agencije, komore

Geografske regije: EU, Europsko ekonomsko područje, zemlje kandidatkinje, Balkan, Latinska Amerika, Mediteranske zemlje, Azija, Afrika, Karibi, Pacifik

Ključne riječi: transport, usluge, urbanizam, energija, gospodarstvo, financije, lokalni razvoj, telekomunikacije

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.eib.org/products/loans/individual/index.htm

Kontakt: European Investment Bank, Communication and Information Department, Boulevard Konrad Adenauer, 100, LUX-2920, Luxembourg

Europska investicijska banka - EIB
EIB i2i INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 2003. - 2010.
EIB i2i INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Godišnji proračun: 5 milijardi EUR
Zajmovi za razvoj ICT mreža
i2i teži unaprjeđenju europske ekonomije utemeljene na znanju i inovacijama kako je utvrđeno u Lisabonskoj strategiji. Program se temelji na iskustvu EIB-a tijekom razdoblja 2000. - 2002. godine kad je program prvi put pokrenut.

Cilj:
•    Pristup širokopojasnim telekomunikacijskim mrežama kao i proizvodnja i prihvaćanje inovativnih ICT proizvoda i usluga.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Potpora prihvatljivim tehnologijama (bakar, kablovski modemi, optički kablovi i bežični pristup)
•    Pristup širokopojasnim telekomunikacijskim uslugama i nužne investicije u infrastrukturu i potporu
•    Potpora širenju ICT aplikacija i e-usluga u javnom i privatnom sektoru (e-vlada, e-biznis, e-učenje, e-zdravlje)
•    Podrška EU proizvodnji u globalnoj konkurenciji

Kriteriji:
Osnovani u jednoj od slijedećih zemalja:
•    Jedna od zemalja članica EU-a
•    Zemlje kandidatkinje: Hrvatska, Turska
•    Zemlje Zapadnog Balkana

Investicije i ostali uvjeti:
Iznos do 50% ukupnih troškova projekta. Prijava i odabira odvija se kontinuirano. Obrasci i vodič na web stranicama Banke. Srednjoročno i dugoročno financiranje, u obliku dijeljenja rizika ili strukturiranih zajmova i sudjelovanja EIF-a u udjelima i davanjem protujamstava.

Korisničke organizacije: tvrtke, državna uprava, mala i srednja poduzeća

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Balkan

Ključne riječi: telekomunikacije, nove tehnologije, informacije, ekonomija, financije

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.eib.org/projects/publications/evaluation-of-i2i-ict-projects.htm

Kontakt: European Investment Bank, Communication and Information Department, Boulevard Konrad Adenauer, 100, LUX- 2920, Luxembourg

Petak, 27 Siječanj 2012 18:16

EIB i2i obrazovanje i stručno usavršavanje

Napisao

Europska investicijska banka - EIB
EIB i2i OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE 2003.-2010.
EIB i2i EDUCATION AND TRAINING
Godišnji proračun: 6,5 milijardi EUR
Zajmovi za razvoj ljudskih ljudskog kapitala u Europi

I2i teži unaprjeđenju europske ekonomije utemeljene na znanju i inovacijama kako je definirano u Lisabonskoj strategiji. Program se temelji na iskustvu EIB-a tijekom razdoblja 2000. - 2002. godine kad je program prvi put pokrenut.

Cilj:
•    Promicati obrazovanje i stručno usavršavanje, uključujući cjeloživotno učenje u industriji i sektoru usluga
•    Stručno usavršavanje nastavnika
•    Digitalna pismenost i e-učenje
•    Razvoj i širenje znanja novim medijima

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Predškolski odgoj, osnovne i srednje škole, strukovno i tehničko obrazovanje, visoko školstvo i sveučilišta, učenje na daljinu i obrazovanje odraslih u trećoj životnoj dobi.
•    Projekti za mlade, strukovna praksa, aktivni programi na tržištu rada za rizične grupe, programi razvoja ljudskih potencijala u tvrtkama, platforme za učenje na internetu, medijski programi s obrazovnom funkcijom.
•    Investicije u zgrade i opremu, razvoj vještina nastavnog osoblja, studentski krediti, transfer znanja sa sveučilišta u zajednice i poslovni sektor.

Kriteriji:
Osnovani u jednoj od slijedećih zemalja:
•    Jedna od zemalja članica EU-a
•    Zemlje kandidatkinje: Hrvatska, Turska
•    Zemlje zapadnog Balkana

Investicije i ostali uvjeti:
Iznos do 50% ukupnih troškova projekta. Prijava i odabir odvija se kontinuirano. Obrasci i vodič na web stranicama Banke. Srednjoročno i dugoročno financiranje, u obliku dijeljenja rizika ili strukturiranih zajmova i sudjelovanja EIF-a u udjelima i davanjem protujamstava.

Korisničke organizacije: lokalne i regionalne uprave, škole, sveučilišta, obrazovni centri, mala i srednja poduzeća

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Balkan

Ključne riječi: inovacije, obrazovanje, trening, nove tehnologije

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.eib.org/projects/topics/innovation/education/index.htm

Kontakt: European Investment Bank, Communication and Information Department, Boulevard Konrad Adenauer, 100, LUX-2920, Luxembourg

Petak, 27 Siječanj 2012 18:16

EIB i2i istraživanje i razvoj

Napisao

Europska investicijska banka - EIB
EIB i2i ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 2003. - 2010.
EIB i2i RESEARCH AND DEVELOPMENT
Godišnji proračun: 5 milijardi EUR
Zajmovi za istraživanje i razvoj

I2i teži unapređenju europskog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama kako je utvrđeno u Lisabonskoj strategiji. Program se temelji na iskustvu EIB-a tijekom razdoblja 2000. - 2002. godine kad je prvi put pokrenut.

Ciljevi:
•    Poduprijeti istraživanje i razvoj u javnim i privatnim institucijama
•    Razviti istraživačke mreže, platforme i programe
•    Razviti lokalne i regionalne zaklade za razvoj, istraživanje i inovacije
•    Potaknuti javne i privatne investicije u istraživanje, razvoj i inovacije

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Investicije u stalne troškove kao što su plaće istraživača, oprema i potrošni materijal za istraživanja, ostvarivanje prava na intelektualno vlasništvo, nabava tehnoloških licenca
•    Projekti koji uključuju suradnju
•    Razvoj kontaktnih točki, mreža ili centara izvrsnosti u razvoju i istraživanju u području novih materijala, zdravstvo itd.
•    Investicije koje pomažu povećanju regionalnog inovativnog kapaciteta
•    Stvaranje, širenje i prihvaćanje inovativnih proizvoda, procesa i usluga

Kriteriji:
Osnovani u jednoj od sljedećih zemalja:
•    Jedna od zemalja članica EU-a
•    Zemlje kandidatkinje: Hrvatska, Turska
•    Zemlje Zapadnog Balkana

Investicije i ostali uvjeti:
Iznos do 50% ukupnih troškova projekta. Prijava i odabir odvija se kontinuirano. Obrasci i vodič na web stranicama Banke. Srednjoročno i dugoročno financiranje, u obliku dijeljenja rizika ili strukturiranih zajmova i sudjelovanja EIF-a u udjelima i davanjem protujamstava.

Korisničke organizacije: državne uprave, tvrtke, mala i srednja poduzeća, istraživački centri

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Balkan

Ključne riječi: istraživanje, inovacije, ekonomija, financije, javne politike za mala i srednja poduzeća

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.eib.org/projects/topics/innovation/research-and-development/index.htm

Kontakt: European Investment Bank, Communication and Information Department, Boulevard Konrad Adenauer, 100, LUX-2920, Luxembourg

Europska investicijska banka - EIB
EIB FINANCIRANJE JUGOISTOČNIH SUSJEDNIH ZEMALJA 2007. - 2013.
EIB FINANCING THE SOUTH-EAST NEIGHBOUR COUNTRIES
Ukupni proračun: 8,7 milijardi EUR
Zajmovi za projekte koji se bave uređenjem EU zakonodavstva i pomažu gospodarskom razvitku

EIB osigurava financiranje pod vanjskim mandatom za kreditiranje u Jugoistočnim susjednim zemljama koje su zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje.

Svaka od zemalja iz te kategorije ima specifične prioritete.

Hrvatska:

EIB financira projekte koji potpomažu brzo integriranje Hrvatske u EU.

EIB je aktivna u Hrvatskoj od 2001. godine i u tom razdoblju je 83% ukupnog zaduživanja
bilo usmjereno na izgradnju i obnovu prometne infrastrukture (805 milijuna EUR).

Do danas je EIB osigurala četiri globalna zajma (76 milijuna EUR) namijenjena financiranju malih i srednjih poduzeća i jedinica lokalne samouprave u zemlji.

Pogodni uvjeti zajmova EIB-a su u zemlji ostvareni kroz partnerske banke.

Buduće akcije:

Prometni sektor ostaje prioritet EIB-a (ceste, zračni i morski promet). No, Banka predviđa više zajmova u sektoru zaštite okoliša (otpadne vode u Zagrebu i spalionica otpada) i u zdravstvenom sektoru (zagrebačke bolnice).

Banka namjerava povećati izravno kreditiranje privatnom sektoru i jedinicama lokalne uprave i samouprave kako bi unaprijedila njihov razvoj bez državnih jamstava.

Korisničke organizacije: lokalna i regionalna uprava, državne uprave, tvrtke, mala i srednja poduzeća, banke

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Balkan

Ključne riječi: promet, okoliš, zdravlje, energija, lokalni razvoj, proširenje

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/croatia/index.htm

Kontakt: European Investment Bank, Communication and Information Department, Boulevard Konrad Adenauer, 100, LUX- 2920 Luxembourg

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...