ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Javna uprava, pravosuđe i financije

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Javna uprava, pravosuđe i financije

Javna uprava, pravosuđe i financije (6)

Petak, 27 Siječanj 2012 18:31

IDABC

Napisao

IDABC

Ukupni proračun: 148,7 milijuna EUR
Podupiranje interoperabilnih paneuropskih usluga e-uprave u europskim javnim upravama, poslovnom sektoru i europskoj javnosti

Ciljevi:
•    podupirati učinkovitu i sigurnu razmjenu informacija među javnim upravama na svim razinama
•    proširiti učinke razmjene informacija kako bi se olakšalo pružanje usluga poslovnom sektoru i građanima, uzimajući u obzir njihove potrebe

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    projekti od zajedničkog interesa: uporaba horizontalne e-uprave i infrastrukturnih usluga i doprinos daljnjem razvoju usluga
•    horizontalne mjere: pružiti, održati i promicati infrastrukturne usluge za javne uprave u EU-u, osigurati upravljanje paneuropskim horizontalnim online uslugama

Područja akcije:
-    javne politike Zajednice i akcije Zajednice
-    interinstitucijska razmjena informacija
-    mreže
-    međunarodna suradnja

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Nema potpora, samo natječaji za pružanje usluga za studije, radove i usluge. Nekoliko puta godišnje, prema potrebi. Pratiti godišnje radne programe.

Korisničke organizacije:
•    tvrtke
•    državna uprava

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: telekomunikacije, usluge, nove tehnologije, javno upravljanje

Hrvatska: punopravno sudjelovanje od ožujka 2007. godine

Web: http://ec.europa.eu/idabc

Petak, 27 Siječanj 2012 18:30

Hercule II

Napisao

Hercule II 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 98,5 milijarde EUR
Potpore za promicanje aktivnosti u području zaštite financijskih interesa EU

Potpore za promicanje zaštite financijskih interesa u EU. Prioriteti se određuju u skladu s godišnjim programima rada.

Ciljevi:
•    osnažiti akcije Zajednice u području sprječavanja financijskih prevara

HERCULE ima tri vrste financiranja; svaki  program raspisuje posebne natječaje:
•    vanjski trening program za prevenciju prijevara koji uključuje policiju, sudstvo i carinu, istraživačka i obrazovna tijela
•    financijska pomoć European Lawyers Associations/Europskom udruženju pravnika za program zaštite europskih financijskih interesa: studije, širenje stručnosti
•    tehnička pomoć nadležnim tijelima koja se bave aktivnostima za sprječavanje i otkrivanje prijevara

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    organizacija seminara i konferencija
•    promidžba znanstvenih studija i rasprave o javnim politikama zajednice u području zaštite financijskih interesa
•    koordinacija aktivnosti koje se odnose na zaštitu financijskih interesa Zajednice
•    trening i podizanje svijesti
•    poticanje razmjene osoblja
•    poticanje razmjene informacija

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja do 80% ukupnih prihvatljivih troškova za treninge i poticanje razmjene zaposlenika, do 90% za seminare i konferencije. Natječaji se objavljuju dva puta godišnje.

Korisničke organizacije:
•    istraživački centri
•    lokalne i regionalne uprave
•    obrazovni centri
•    škole, sveučilišta
•    državne administracije

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    europsko ekonomsko područje
•    Balkan
•    Švicarska
•    nove neovisne zemlje

Ključne riječi: pravda, sigurnost, javno upravljanje, ekonomija, financije

Hrvatska: Trenutno sudjeluje samo kao partner i primatelj pomoći.

Web: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html

Petak, 27 Siječanj 2012 18:30

Unaprjeđenje carinskih usluga

Napisao

Carina 2013. (Customs 2013) 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 328,8 milijuna EUR
Potpore za razmjenu carinskih službenika i modernizaciju informacijskih i komunikacijskih usluga

Program je usmjeren na uvođenje elektroničke okoline u carinske poslove bez generiranja dodatne papirologije na razini EU.

Ciljevi:
•    Razvoj paneuropskog elektroničkog okruženja na carini i doprinos provedbi moderniziranog Zakona o carini.
•    Osiguravanje održavanja trenutačnih IT sustava.
•    Nastavak suradnje, razmjene informacija i dobrih praksi s carinskim upravama u trećim zemljama.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    sustavi komunikacije i razmjene informacija
•    uspoređivanje napretka različitih zemalja
•    seminari i radionice
•    rad projektnih i nadzornih grupa
•    radne posjete
•    obrazovne aktivnosti
•    praćenje

Partnerstva:
Program je otvoren i određenim zemljama obuhvaćenim Europskom susjedskom politikom ukoliko su te zemlje dosegle zadovoljavajući stupanj razvoja zakonodavstva u tom području.

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Program pokriva životne troškove u programima razmjene i troškove nabavke, razvoja i instalacije sustava za razmjenu informacija. Prijave se podnose nacionalnim carinskim upravama tijekom cijele godine. Edukacijske aktivnosti odvijaju se suradnjom nacionalnih carinski uprava i Europske komisije.

Korisničke organizacije:
•    tvrtke
•    državne uprave
•    agencije, komore
•    OCD

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: pravda, sigurnost, informacije, javno upravljanje, edukacija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Petak, 27 Siječanj 2012 18:29

Zaštita eura od krivotvorenja

Napisao

PERICLES 2007. – 2013.
Proračunska stavka potpore za zaštitu eura od krivotvorenja

Ukupni proračun: 7 milijuna EUR

Program je nastao temeljem prijedloga Europske središnje banke o potrebi suradnje zemalja članica u području sprječavanja krivotvorenja novčanica i kovanica eura.

CILJEVI:
•    Podignuti svijest o europskoj dimenziji eura i potrebi za bliskom suradnjom nadležnih institucija.
•    Razvijanje i jačanje mehanizama za zaštitu eura izvan područja EU.
•    Dodatno obrazovati zaposlenike koji se bave sigurnošću eura, pogotovo u euro zoni.
•    Pridonijeti praktičnom treningu policije, sudskog osoblja i financijskog osoblja u području analize krivotvorina, sudske suradnje i primjenjive legislative.
•    Promicati blisku suradnju nacionalnih srtučnjaka koji rade u istom području s različitim specijalizacijama stvarajući mreže na nacionalnoj i europskoj razini.

AKCIJE PRIHVATLJIVE ZA FINANCIRANJE:
•    Trening o transnacionalnom i multidisciplinarnom pristupu sigurnosti, razmjena tehničke i znanstvene pomoći.
•    Sastanci i seminari, razmjena osoblja u sljedećim područjima: ekonomski i financijski učinci krivotvorenja, vođenja baza podataka, uporaba strojeva za otkrivanje s računalnom potporom, istrage i metode ispitivanja, znanstvena potpora, vođenje sustava ranog upozorenja, zaštita osobnih podataka, zaštita eura izvan EU, istraživačke aktivnosti.
•    Projekti koji pružaju tehnološku, znanstvenu i operativnu pomoć, naročito mjere za uspostavljanje obrazovnog centra na razini EU-a, ili teže stvaranju ICT aplikacija, studije s multidisciplinarnom i transnacionalnom dimenzijom, razvoj tehničkih sredstava i metoda.

IZNOS POTPORA I OSTALI UVJETI:
Najviši iznos potpore nije striktno određen, udio sufinanciranja do 80%. Natječaj se objavljuje jednom godišnje sa četiri roka prijave. Nositelji projekata moraju biti nacionalna nadležna tijela.  Minimalno 2 tijela u partnerstvu.

Korisničke organizacije:
•    agencije, komore
•    državne uprave
•    banke

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje

Ključne riječi:
•    edukacija, trening
•    pravda, sigurnost
•    ekonomija, financije

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/pericles/index_en.html

Petak, 27 Siječanj 2012 18:29

Kazneno pravo

Napisao

KAZNENO PRAVO (CRIMINAL JUSTICE) 2007. - 2013.
Potpore za suradnju u sudstvu i edukaciju pravnika u prodručju kaznenog prava
Godišnji proračun: 29,8 milijuna EUR

Program je dio Okvirnog programa osnovna prava i pravosuđe (Fundamental Rights and Justice) za koji je Hrvatska 15. prosinca 2011. godine potpisala Memorandum o suradnji. Usmjeren je na uspostavu suradnje praktičara u sudstvu.

Ciljevi:

1.    Unaprijediti suradnju sudstva u kaznenom području s ciljem stvaranja europskog pravnog područja pomoću:
a)    promicanja međusobnog priznavanja sudskih odluka i presuda te međusobnog povjerenja,
b)    uklanjanja prepreka zbog različitih sustava i promoviranja ujednačavanja zakonodavstva,
c)    osiguravanja odgovarajuće provedbe pravde uklanjanjem sukoba oko nadležnosti i
d)    promicanja prava optuženih kao i socijalne i pravne pomoći žrtvama.

2.    Poboljšati poznavanje sudskih i zakonskih sustava među zemljama članicama i promicati i poboljšavati umrežavanje, suradnju, razmjenu, širenje informacija, iskustava i dobrih praksi.

3.    Osigurati provedbu i evaluaciju instrumenata Unije.

4.    Promicati edukaciju o pravu Unije i Zajednica za osoblje u sudstvu.

5.    Razviti i koristiti europski računalni sustav za razmjenu informacija o kaznenim dosjeima i podržati studije za razvoj ostalih načina razmjene informacija.

Akcije prihvatljive za financiranje:
Specifične akcije koje provodi Komisija: istraživanje i studije, stvaranje i provedba specifičnih projekata poput stvaranja računalnog sustava razmjene informacije, formulacija indikatora i zajedničke metodologije, prikupljanje, razmjena i širenje podataka i statistika, organiziranje seminara, konferencija i sastanaka stručnjaka, organizacija javnih kampanja, razvoj i održavanje web stranica, potpora i animacija mreža nacionalnih eksperata, anlize, monitoring i evaluacija.
Transnacionalni projekti koji se provode u bar tri zemlje članice. Potpora OCD-ima koji provode aktivnosti u skladu s općim europskim interesima u skladu s ciljevima naznačenim u godišnjim programima. Operativna potpora za operativne troškove Europske mreže za stručno usavršavanje u sudstvu (European Judicial Training Network).

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Potpora do 70% ukupnog troška projekta. Natječaj za potpore jednom godišnje. Uvjeti u skladu s godišnjim planom koji se objavljuje u ožujku.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalna i regionalna uprava, centri za edukaciju, agencije i komore, OCD, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: pravda, sigurnost, javno upravljanje

Web: http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/criminal/index_en.htm

Petak, 27 Siječanj 2012 18:28

Građansko pravo

Napisao

GRAĐANSKO PRAVO  (CIVIL JUSTICE) 2007. - 2013.
Godišnji proračun: 14,3 milijuna EUR
Potpore projektima suradnje sudskih praktičara iz područja građanskog prava

Program je dio Okvirnog programa osnovna prava i pravosuđe (Fundamental Rights and Justice) za koji je Hrvatska 15. prosinca 2011. godine potpisala Memorandum o suradnji. 

Ciljevi:
•    Promicanje sudske suradnje u građanskom pravu uključujući i osiguranje sudske izvjesnosti i poboljšanje pristupa pravosuđu, promicanje međusobnog priznavanja sudskih odluka i presuda, otklanjanje prepreka nastalih zbog razlika u građanskom zakonodavstvu i  procedurama.
•    Povećanje znanja o sustavima različitih zemalja članica.
•    Osiguravanje provedbe i primjene instrumenata Zajednice u području građanskog prava.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    specifične aktivnosti Komisije nakon natječaja za pružanje usluga
•    projekti nakon natječaja za potpore (prioriteti za svaku godinu predstavljeni su u godišnjim radnim programima)
•    sastanci, razmjene iskustva, znanja itd.
•    treninzi i seminari
•    istraživanje, studije
•    širenje informacija

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Iznosi potpora su između 30.000,00 EUR i 120.000,00 EUR do 60% ukupnih troškova projekta. Potpora za organizacije civilnog društva između 50.000,00 EUR i 100.000,00 EUR. Prioriteti su opisani u godišnjem radnom programu. Dva puta godišnje objava natječaja (jednom godišnje za OCD). Natječaji za pružanje usluga prema potrebi. Projekti moraju imati bar tri partnera iz različitih zemalja. 

Korisničke organizacije: istraživački centri, edukacijski centri, agencije i komore, OCD, državne uprave, sveučilišta.

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje.

Ključne riječi: pravda, sigurnost.

Web: http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/civil/index_en.htm

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...