ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Ljudska prava

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Ljudska prava

Ljudska prava (5)

Petak, 27 Siječanj 2012 18:36

Temeljna prava i građanstvo

Napisao

Temeljna prava i građanstvo (Fundamental Rights and Citizenship)

Godišnji proračun: 12 milijuna EUR
Potpore za promicanje temeljnih prava

Program je dio Okvirnog programa „Temeljna prava i pravo“.

Ciljevi:
•    promicati Povelje o temeljnim pravima i informirati sve osobe o njihovim pravima, uključujući i ona koja potječu iz europskog državljanstva
•    ispitati poštivanje prava u zemljama članicama
•    poduprijeti organizacije civilnog društva da povećaju svoje mogućnosti sudjelovanja u aktivnoj promociji prava, vladavine prava i demokracije
•    promicati mir i prava kroz međuvjerski i multikulturni dijalog na EU razini

Akcije prihvatljive za financiranje:
Kroz četiri komponente:
1.    Posebne akcije koje provodi EK - studije i istraživanja, ispitivanje javnog mijenja, formulacija indikatora za zajedničke metodologije, prikupljanje, razvoj i širenje statističkih podataka, seminari, konferencije i sastanci stručnjaka, organizacija javnih događaja i kampanja; razvoj i održavanje web stranica, priprema i širenje informativnog materijala, potpore vođenju međunarodnih mreža stručnjaka, analitičke, monitorske i evaluatorske aktivnosti
2.    Posebni transnacionalni projekti koji imaju značenje za Zajednicu, a provode ih najmanje tri zemlje (uvjeti opisani u godišnjim radnim planovima)
3.    Potpora aktivnostima organizacija civilnog društva koje slijede ciljeve od općeg europskog interesa u skladu s općim ciljevima programa Association of the Council of States/Savez Vijeća država i Supreme Administrative Jurisdiction of the EU/Vrhovna administrativna jurisdikcija EU-a.
4.    Operativna potpora za sufinanciranje troškova stalnog radnog programa.

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Iznos sufinanciranja određuje se godišnjim radnim programima.
Natječaj za potpore objavljuju se jednom godišnje, nekoliko natječaja za pružanje usluga za Posebne akcije.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalne i regionalne uprave, edukacijski centri, agencije, komore, državna uprava, organizacije civilnog društva (OCD), sveučilišta

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    europsko ekonomsko područje
•    Balkan

Ključne riječi: pravda, sigurnost, informacije, kultura, mediji, građanstvo

Web: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm

Petak, 27 Siječanj 2012 18:34

Program obrazovanja mladih o ljudskim pravima

Napisao

Program obrazovanja mladih o ljudskim pravima
(Human Rights Education Youth Programme)


Ukupni proračun: 400.000 EUR
Potpore za nove lokalne inicijative i pilot projekte edukacije o ljudskim pravima

Program djeluje po pravilima European Youth Foundation of Council of Europe/Europske zaklade za mlade Vijeća Europe

Ciljevi:
•    utvrditi odgovore na kršenja ljudskih prava
•    osnažiti mlade kako bi mogli razviti projekte koji odgovaraju na izazove rasizma, ksenofobije, socijalne isključenosti, nasilja, netolerancije i diskriminacije
•    razviti obrazovne module za praktičare u području obrazovanja za ljudska prava
•    promicati i podupirati pilot-projekte i treninge o ljudskim pravima
•    poticati inovativne prakse i partnerstva u formalnom i neformalnom obrazovnom kontekstu

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    pilot-projekti koje provode lokalne organizacije civilnog društva s mladim ljudima

Kriteriji odabira:
•    lokalne organizacije civilnog društva pripremaju i provode projekte vezane uz edukaciju mladih o ljudskim pravima
•    projekti imaju jasnu obrazovnu funkciju ili podižu svijest o ljudskim pravima
•    korisnici projekta su starosne dobi do 30 godina
•    uključenost korisnika
•    integracija interkulturalnog učenja 
•    inovativni karakter

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Potpore iznose do 7.600,00 EUR. Ne postoje rokovi za prijavu projekata, ali prijedlog projekta mora biti primljen bar tri mjeseca prije planiranog početka projekta. Organizacije civilnog društva mladih moraju biti registrirane u EYF bazi podataka prije prijave.

Korisničke organizacije:
•    obrazovni centri
•    organizacije civilnog društva (OCD)

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    europsko ekonomsko područje
•    Švicarska
•    Balkan
•    nove nezavisne zemlje

Ključne riječi: mladi, obrazovanje, trening, ljudska prava

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://www.coe.int/t/dg4/eycb/default_EN.asp

Petak, 27 Siječanj 2012 18:34

EU partnerstvo za mi

Napisao

EU partnerstvo za mir (EU Partnership for Peace) 2007. - 2013.

Godišnji proračun: 5,8 milijuna EUR
Potpore za projekte civilnog društva koji podupiru mirovni proces na Srednjem Istoku

EU partnerstvo za mir praktična je podrška mirovnog procesa na Srednjem Istorku. Usmjereno je na civilne inicijative koje promiču mir, toleranciju i nenasilje.

Ciljevi:
•    Jačanje odnosa Izraelaca i Palestinaca u području kulture, obrazovanja, medija, istraživanja i poduzetništva kako bi se osigruala solidna osnova za pravedan i dugotrajan mir
•    Podrška praktičnim akcijama koje izgrađuju međusobno povjerenje i pomirbu, izgrađuju kapacitete za otpornost na sukobe, osnažuju marginalizirane skupine i potiču zajedničko stvaranje i razvoj javnih politika i strategija.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    kampanje podizanja svijesti
•    stvaranje i/ili unapređivanje komunikacija i mreža koje surađuju
•    komunikacijski alati
•    studije i istraživanja, izvještavanje, prikupljanje podataka
•    razvoj usluga
•    treninzi, radionice
•    izgradnja kapaciteta i razvoj kurikuluma

Područja u kojima je potreban dijalog: izgradnja kapaciteta, suradnja studentskih grupa, zdravstvo, poljoprivreda, okoliš, suradnja zajednice, ruralni razvoj, vodoopskrba.

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Potpore između 50.000,00 EUR i 400.000,00 EUR, pokrivaju između 50% i 80% ukupnog proračuna. Natječaji se objavljuju jednom godišnje, a prijave se podnose Delegacijama Europske Unije u Jordanu, Izraelu ili Gazi. Procedura ima dva koraka: nacrt prijedloga i potpuna prijava.

Korisničke organizacije: istraživački centri, škole, sveučilišta, agencije i komore, centri za trening i edukaciju, organizacije civilnog društva.

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    Europsko ekonomsko područje
•    Švicarska
•    mediteranske zemlje

Ključne riječi: pravda, sigurnost, javno upravljanje, obrazovanje, trening, kultura, mediji, suradnja i razvoj

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm

Petak, 27 Siječanj 2012 18:33

Borba protiv nasilja

Napisao

DAPHNE III borba protiv nasilja (DAPHNE III fight against violence) 2007. - 2013.

Godišnji proračun: 116,65 milijuna EUR
Potpore za preventivne mjere protiv svih oblika nasilja te za potporu žrtvama nasilja i rizičnim grupama: djeci, mladima i ženama

Program je dio okvirnog programa Temeljna prava i pravda (Fundamental rights and Justice). Podupire organizacije koje se bave razvijanjem suradnje na EU razini u borbi protiv nasilja nad djecom, mladim ljudima i ženama. DAPHNE potiče organizacije na uspostavu i jačanje europske mreže.

Ciljevi:
•    Preveniranje i borba protiv svih oblika nasilja u javnom ili privatnom prostoru nad djecom, mladima i ženama preventivnim mjerama i potporom žrtvama
•    Pomaganje i poticanje OCD-a i ostalih organizacija koje se bave prevencijom i zaštitom žrtava
•    Uspostavljanje multidisciplinarnih mreža
•    Osiguravanje širenja baze znanja, razmjena informacija i identifikacija i širenje dobrih praksi treningom, studijskim posjetama i razmjenom osoblja
•    Studije o fenomenu nasilja, istraživanje korijena nasilja na svim društvenim razinama

Akcije prihvatljive za financiranje:
1. Ciljane aktivnosti koje provodi Komisija
•    studije i istraživanja, formulacija indikatora i zajedničkih metodologija, prikupljanje, analiza i širenje podataka i statistika, seminari, konferencije, sastanci stručnjaka

2. Specifični transnacionalni projekti interesantni Zajednici koji obuhvaćaju bar dvije zemlje utemeljeni na godišnjim prioritetima koji se objavljuju u godišnjem planu

3. Potpora aktivnostima organizacija civilnog društva i drugih organizacija koje slijede ciljeve od općeg europskog interesa u skladu s glavnim ciljevima programa.

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Potpore pokrivaju 80% prihvatljivih troškova, a iznose 75.000,00 EUR do 200.000,00 EUR. Jednom godišnje objavljuje se natječaj za potpore. Natječaji za javne usluge u skladu s potrebama Komisije.
Posebni portal za tehnička pitanja: www.daphne-toolkit.org

Korisničke organizacije: istraživački centri, razvojni NVO-i, škole, sveučilišta, državna dministracija, lokalne i regionalne uprave.

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    europsko ekonomsko područje
•    Balkan

Ključne riječi: zdravlje, pravda, sigurnost, mladi, ljudska prava, socijalna zaštita

Web: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm

Petak, 27 Siječanj 2012 18:32

Suradnja u području migracije i azila

Napisao

Suradnja s trećim zemljama u području migracija i azila 2007. - 2013.
(Cooperation with third countries in the field of migration and asylum) 2007 - 2013

Godišnji proračun: 48 milijuna EUR

Tematski program za vanjsku pomoć i razvoj usmjeren na bolje upravljanje migracijskim tokovima u trećim zemljama kako bi se smanjio migratorni pritisak na zemlje članice EU-a.

Program je namijenjem smanjenju migratornog pritiska na EU pomoću akcija koje omogućavaju izbjeglicama da ostanu u svom geografskom području.

Ciljevi:
•    Poticanje stvaranja poveznica između migracija i razvoja
•    Promoviranje dobrog upravljanja u području ekonomske migracije
•    Borba protiv ilegalne migracije i olakšavanje povratka ilegalnih migranata
•    Zaštita migranata od izrabljivanja i isključivanja
•    Promoviranje azila i međunarodne zaštite, uključujući i regionalne programe

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Poticanje dijaspore na uključivanje u socio-ekonomski razvoj zemlje podrijetla, prepoznavanje vrijednosti povratka migranata
•    Smanjivanje odljeva mozgova, poticanje razmjene mozgova
•    Podupiranje dobrovoljnog povratka migranata u zemlju podrijetla i njihove socio-ekonomske reintegracije
•    Širenje informacija o legalnim okvirima za migraciju i uvjetima za ulazak i boravak na području EU-a
•    Širenje informacija o potrebama za radnom snagom u zemljama članicama i o uvjetima potrebnim za legalnu migraciju
•    Borba protiv trgovine ljudima
•    Širenje informacija o rizicima vezanim uz ilegalnu migraciju
•    Potpora trećim zemljama u upravljanju ilegalnom migracijom
•    Razvoj zakonodavstva u trećim zemljama vezanim uz migraciju
•    Podupiranje integracije i antidiskriminacije kao i mjera koje štite migrante od ksenofobije i rasizma, uključujući i podizanje svijesti o njihovim osnovnim pravima
•    Jačanje intitucionalnih kapaciteta trećih zemalja u području pružanja azila i međunarodne zaštite
•    Podrška registraciji tražitelja azila i izbjeglica
•    Poboljšanje primitka, lokalne integracije i održive reintegracije povratnika i povratničkih programa

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Natječaji se raspisuju jednom godišnje. Pravne osobe iz EU sudjeluju kao provoditelji projekata u trećim zemljama. Projekti se mogu odnositi na jednu ili više zemalja. Prioriteti za svaku tekuću godinu mogu se pronaći u Akcijskim planovima koji se objavljuju u ožujku svake godine.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, agencije, komore, lokalne i regionalne uprave, sveučilišta, OCD.

Geografske regije: EU, Afrika, Karibi, Pacifik, Latinska Amerika, Azija, nove samostalne države
Europsko ekonomsko područjue, Mediteranske zemlje, zemlje u razvoju

Ključne riječi: pravda, sigurnost, javno upravljanje, suradnja i razvoj

Web: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...