ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Socijalna zaštita i zapošljavanje

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Socijalna zaštita i zapošljavanje

Socijalna zaštita i zapošljavanje (9)

Subota, 28 Siječanj 2012 16:55

Informacije i treninzi za organizacije radnika

Napisao

Informacije i  treninzi za organizacije radnika
(Information and Training Measures for Workers Organizations)

Ukupni proračun: 14,95 milijuna EUR
Potpore za organizacije radnika koje provode mjere vezane uz informiranje i trening

Svake godine natječaj raspisuje Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti u skladu sa svojim godišnjim radnim programom.

Ciljevi:
•    osigurati mjere informiranja i treninga za sindikate uključujući i predstavnike socijalnih partnera u zemljama kandidatkinjama kako bi se potaknula provedba akcija Zajednice vezanih uz socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta, uključujući rodnu ravnopravnost i monetarnu uniju
•    pomoć sindikatima da sudjeluju u radu Zajednice i da uspostave Europski sindikalni institut

Prioriteti:
•    financiranje mjesta koje uključuju predstavnike socijalnih partnera u zemljama kandidatkinjama, posebno žena
•    u tijeku provođenja mjera mora biti osiguran pristup osobama s invaliditetom

Prioriteti se mogu mijenjati svake godine. Provjeriti početkom godine na web stranici.

Kriteriji:
•    socijalni partneri koji predstavljaju radnike na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini
•    registrirani ured organizacije mora biti u jednoj od zemalja članica
•    aktivnosti moraju u potpunosti biti provedene u jednoj od zemalja članica ili u zemlji kandidatkinji

Predstavnici socijalnih partnera iz zemalja članica mogu sudjelovati u programu, ali ga ne smiju koordinirati.

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Do 90% ukupnog proračuna projekta. Natječaj se objavljuje jednom godišnje s dva roka.

Korisničke organizacije:
•    OCD – sindikati i sindikalne federacije

Geografske regije:
•    EU
•    Zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: informacije, industrija, javno upravljanje, zapošljavanje

Hrvatska: Do punopravnog članstva u EU kada stječe pravo punog sudjelovanja, samo kao partnerska organizacija.

Web: http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 16:54

Odnosi u industriji i socijalni dijalog

Napisao

Odnosi u industriji i socijalni dijalog (Industrijal Relations and Social Dialogue)

Ukupni proračun: 14 milijuna EUR
Potpore za promicanje socijalnog dijaloga na međuprofesionalnoj i sektorskoj razini

Ciljevi:
•    promicanje europskog socijalnog dijaloga u različitim industrijskim sektorima i na sektorskoj razini kako bi se osigurali rezultati na razini nacionalnih zakonodavstava
•    poboljšati ekspertizu u industrijskim odnosima
•    promicati razmjenu informacija i iskustava među partnerima aktivno uključenim u industrijske odnose (tvrtke, radnici, javna uprava i istraživački centri), promicati industrijske odnose u Europi

Potprogrami:
1.    Potpora europskom socijalnom dijalogu
2.    Povećanje ekspertize u području industrijskih odnosa

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    priprema europskog socijalnog dijaloga
•    zaštita infrastrukture
•    socijalni dijalog: sastanci, pregovori
•    ojačavanje socijalnog dijaloga u novim zemljama članicama i zemljama kandidatkinjama
•    razvoj europske legislative vezane uz radno zakonodavstvo
•    prikupljanje i uporaba informacija o nacionalnim sustavima industrijskih odnosa i radničke participacije

Iznos potpora i ostali uvjeti:
•    sufinanciranje do 80% prihvatljivih troškova, ali sastancima koje organiziraju socijalni partneri i do 95%
•    natječaji se objavljuju jednom godišnje, i to u dva roka: ožujku i kolovozu

Korisničke organizacije:
•    lokalne i regionalne uprave
•    državne uprave
•    OCD (sindikati)
•    sveučilišta
•    agencije i komore

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje

Ključne riječi: industrija, politika za male i srednje tvrtke, zapošljavanje

Hrvatska:
Do ulaska u EU kad možemo punopravno sudjelovati, Hrvatska je prihvatljiva u partnerskom odnosu.

Web: http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 16:54

Europass

Napisao

EUROPASS
Ukupni proračun: 7 milijuna EUR
Pomoć građanima kako bi se poticali europski putovi radne snage povezani s dodatnim obrazovanjem i stručnim usavršavanjem i stjecanjem kvalifikacija, uključujući i praksu za strukovno obrazovanje

EUROPASS je osobni portofolio dokumenata koje građani dobrovoljno upotrebljavaju kako bi lakše prezentirali svoje kvalifikacije i kompetencije u cijeloj Europi.

Ciljevi:
•    Omogućiti građanima da njihove vještine i kvalifikacije budu lako i jednostavno razumljive u cijeloj Europi.
•    Definirati sadržaje i opća načela kvalitete za dodatno stručno obrazovanje izvan zemlje podrijetla osobe te njihovu inkorporaciju i priznavanje u zemlji podrijetla i cijeloj Europi.
•    Povećati transparentnost i vidljivost europske razmjene u svrhu stručnog usavršavanja i stjecanja dodatnih kvalifikacija pomoću službenog EUROPASS trening certifikata koji svjedoči o usavršavanju i radnom iskustvu stečenom u drugim zemljama.

EUROPASS se sastoji od:
•    Europass životopisa: predstavlja jasne i razumljive informacije o kvalifikacijama i kompetencijama
•    Europass mobilnost: bilježi obrazovanje i stečeno radno iskustvo izvan zemlje podrijetla nositelja dokumenta
•    Europass dopunska isprava o studiju: pruža informacije o nositeljevim dostignućima tijekom visokog obrazovanja
•    Europass jezična putovnica: omogućava predstavljanje jezičnih vještina stečenih tijekom strukovnog obrazovanja
•    Europass na internetu: Komisija i nadležna nacionalna tijela surađuju u postavljanju i upravljanju Europassovim informacijskim sustavom

EUROPASS može biti izdan za svaki trening vezan uz rad, uključujući praksu, koji je organiziran između dva europska partnera iz zemalja članica (obrazovni centri, sveučilišta, tvrtke).

Hrvatska i Turska sudjeluju u ograničenom obliku do primanja u članstvo EU-a.

Iznos potpora i ostali uvjeti:
EUROPASS se izdaje nakon evaluacije sadržaja učenja. Sudjelovanje je moguće tijekom cijele godine.
Zbog razlika u nacionalnim sustavima obrazovanja, program je decentraliziran. Za dodatne informacije kontaktirati s nacionalnim EUROPASS centrima.

Korisničke organizacije:
•    centri za edukaciju
•    male i srednje tvrtke
•    sveučilišta

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: obrazovanje, trening

Web: http://europass.cedefop.europa.eu/

Kontakt u Hrvatskoj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.mobilnost.hr

Subota, 28 Siječanj 2012 16:54

PROGRESS 5 Rodna ravnopravnost

Napisao

PROGRESS 5 Rodna ravnopravnost (Gender Equality) 2007. – 2013.
Proračunska stavka potpore za razmjenu iskustava i informacija o dobrim praksama u području jednakih mogućnosti za žene i muškarce

Ukupni proračun: 54,55 milijuna EUR

Ciljevi:
•    Promicati i širiti vrijednosti koje su osnova praksi osiguranja rodne jednakosti.
•    Poboljšati razumijevanje tema koje su bitne za rodnu ravnopravnosti, uključujući izravne i neizravne oblike rodne diskriminacije.
•    Razviti kapacitete dionika kako bi učinkovito promicali rodnu ravnopravnost, posebno potičući razmjenu informacija i dobrih praksi na europskoj razini.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    doprinos ostvarenju jednke ekonomske neovisnosti žena i muškaraca
- rodni mainstreaming u pravilnicima o zapošljavanju – metoda otvorene koordinacije u području socijalne zaštite i uključivanja
•    povećanje sukladnosti radnog, privatnog i obiteljskog života razmjenom iskustava
•    promicanje jednakog sudjelovanja žena i muškaraca u donošenju odluka
•    podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti
•    poboljšanje upravljanja na EU razini
- provedba i kontrola primjene rodnog zakonodavstva i jačanje rodne procjene učinka i rodno osjetljivog stvaranja proračuna

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Potpore između 250.000,00 EUR i 500.000,00 EUR po projektu, udio sufinanciranja do 80%. Tematski natječaji raspisuju se jednom godišnje.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalne i regionalne uprave, škole, sveučilišta, državne uprave, OCD, udruženja, sindikati

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: informacije, javno upravljanje, zapošljavanje, socijalna pitanja, obrazovanje, trening

Web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en

Subota, 28 Siječanj 2012 16:53

PROGRESS 4 Nediskriminacija i različitost

Napisao

PROGRESS 4 Nediskriminacija i različitost (Antidicrimination and Diversity)
Proračunska stavka potpore za borbu protiv diskriminacije i promicanje različitosti na radnom mjestu

Godišnji proračun: 9,9 milijuna EUR

Ciljevi:
•    Podupiranje mreža pravnih stručnjaka za antidiskriminaciju, nacionalnih tijela za jednakosti i nacionalnih dužnosnika kako bi analizirali provedbu EU legislative o jednakostima u zemljama članicama i obrazovale praktičare na EU razini za promociju jednake interpretacije zakona o jednakosti.
•    Proučavati postojanje diskriminacije u područjima koja nisu pokrivena EU legislativnom.
•    Identificirati i pokušati riješiti socio-ekonomske manjke i sustavnu diskriminaciju te provesti antidiskriminacijske mjere u javnom i privatnom sektoru.
•    Stvoriti mreže poslovnih škola koje promiču različitosti u tvrtkama i podupiru trening o različitostima usmjeren na tvrtke.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    analiza i evaluacija fenomena diskriminacije
•    zajedničko učenje, širenje informacija i podizanje svijesti javnosti
•    potpora projektima u području borbe protiv diskriminacije

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Maksimalni iznos 250.000,00 EUR, sufinanciranje do 80%. Minimalno jedan natječaj za potpore godišnje, nekoliko natječaja za pružanje usluga. Godišnji plan rada Opće uprave definira prioritete. Za projekte koordinacije na europskoj razini (mreže koje pomažu EU), potrebno bar 15 partnera iz različitih zemalja.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalne i regionalne uprave, škole, sveučilišta, državne uprave, OCD, udruženja, sindikati

Geografske regije: EU, Zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: javno upravljanje, građanstvo, socijalna pitanja

Web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en

Subota, 28 Siječanj 2012 16:53

PROGRESS 3 Radni uvjet

Napisao

PROGRESS 3 Radni uvjeti (Working Conditions) 2007. – 2013.

Proračunska stavka potpore za europske projekte poboljšanja uvjeta rada i okoline uključujući prevencijiu profesionalnih bolesti i sigurnost na radu

Godišnji proračun: 68,5 milijuna EUR

Ciljevi:
•    Poboljšati razumijevanje stanja radnih uvjeta analizom i studijama te razvojem statistika i indikatora, kao i procjenom učinkovitosti utjecaja postojeće legislative, politika i praksi.
•    Poduprijeti primjenu radnog zakonodavstva Zajednice učinkovitim praćenjem, organizacijom seminara za praktičare, razvojem naputka i umrežavanjem specijaliziranih tijela, uključujući i socijalne partnere.
•    Započeti preventivne akcije i unaprijediti kulturu prevencije u području zdravlja i sigurnosti na radu.
•    Podignuti svijest, širiti informacije i promicati dijalog o ključnim izazovima i javnim politikama u području radnih uvjeta, uključujući socijalne partnere i ostale dionike.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    podupiranje tematskih kampanja u suradnji sa Senior Labour Inspectors Committee i Europskom agencijom za zdravlje i sigurnost na radu
•    pripremanje vodiča dobrih praksi i poboljšanje statističkih alata i procjene kvalitete i utjecaja nacionalnih sustava inspekcije
•    promicanje razmjene nacionalnih inspektora rada
•    promicanje boljeg razumijevanja stresa izazvanog radnim uvjetima i podizanje svijesti o prevenciji
•    organiziranje ključnih konferencija o zdravlju i sigurnosti na radu
•    akcije koje razvijaju i šire nova znanja – provedba studija
•    umrežavanje
•    tematske kampanje o novim rizicima, preventivnim mjerama

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Sufinanciranje do 80% ukupnih prihvatljivih troškova. Godišnje nekoliko natječaja za dodjelu potpora (seminari, projekti, studije), kao i natječaja za pružanje usluga. Inspektori rada koji idu u razmjenu dužni su priložiti pismo nacionalnog tijela koje ih šalje i nacionalnog tijela koje ih prima.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalne i regionalne uprave, škole, sveučilišta, državne uprave, OCD, udruženja, sindikati

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: zdravlje, javno upravljanje, zapošljavanje, socijalna pitanja, obrazovanje, trening

Web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=82

Progress 2 - Socijalna zaštita i uključivanje Progress (Social Protection and Inclusion)
2007. – 2013.

Godišnji proračun: 29,8 milijuna EUR

Proračunska stavka potpore za dionike koji djeluju u području socijalne zaštite i uključivanja

Ciljevi:
•    Poboljšati razumijevanje i znanje o postojećim praksama civilnog dijaloga koje utječu na borbu protiv isključenja i o inovativnim praksama.
•    Razviti razmjenu informacija i dobrih praksi, posebno ako uključuju organizacije koje predstavljaju ili ih čine osobe koje se suočavaju sa socijalnim isključenjem i diskriminacijom.
•    Promicati partnerstva organizacija civilnog društva po tematskim područjima i između OCD-a i drugih sektora (istraživači, praktičari, donositelji odluka i tvorci javnih politika).
•    Evaluirati i komparativno usporediti iskustva u promociji civilnog dijaloga, posebno u području izravnog sudjelovanja osoba koje se suočavaju s isključenjem i diskriminacijom.

Akcije pogodne za financiranje:
•    akcije širenja informacija, dobrih praksi, inovativnih pristupa
•    konferencije
•    publikacije
•    koordinacija javnih politika dijeljenjem znanja
•    analize i studije
•    statistika
•    Europske mreže

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Minimalan iznos potpore 50.000,00 EUR, za projekte suradnje između 200.000,00 EUR i 300.000,00 EUR, sufinanciranje do 80%. Objavljuje se najmanje jedan natječaj za dodjelu potpora godišnje te nekoliko natječaja za pružanje usluga. Godišnji planovi rada Opće uprave određuju prioritete.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalna i regionalna uprava, tvrtke, udruženja, sindikati, državne uprave, agencije, komore, OCD, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: javno upravljanje, socijalna pitanja, građanstvo

Hrvatska: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koordinira aktivnosti za RH. Međutim, više informacija o konkretnim aktivnostima možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi http://www.mzss.hr/hr/medunarodna_suradnja/socijalna_skrb/program_zajednice_za_zaposljavanje_i_socijalnu_solidarnost_progress__1

Web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

Subota, 28 Siječanj 2012 16:52

Progres 1 Zapošljavanje

Napisao

Progres 1 Zapošljavanje (Employment) 2007. – 2013.
Proračunska stavka potpore za projekte koji pridonose definiranju Europske strategije za zapošljavanja: podizanje svijesti i akcije učenja

Ukupni proračun: 144,6 milijuna EUR

Ciljevi:
•    Poduprijeti koordinirani pristup politici zapošljavanja.
•    Pridonijeti razvoju koordiniranih strategija zapošljavanja pomoću analize, monitoringa i akcija.
•    Razviti, slijediti i evaluirati Europsku strategiju zapošljavanja.
•    Unaprijediti suradnju zemalja članica u analizi, istraživanju i monitoriranju tržišnih politika rada.
•    Identificirati dobre prakse i promicati razmjenu i transfer informacija i iskustva.
•    Razviti pristupe i sadržaje Europske politike zapošljavanja, uključujući suradnju socijalnih partnera i relevantnih lokalnih i regionalnih vlasti.
•    Provesti aktivnu informativnu politiku odgovarajući na javne potrebe za transparentnošću i prepoznati važnost osiguravanja da su europski građani u potpunosti informirani o svim aspektima Europske politike zapošljavanja.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Poboljšanje usklađenosti potreba tržišta rada s ponudom modernizirajući institucije aktivne na tržištu rada, posebno usluga zapošljavanja i odstranjavanja prepreka.
•    Ojačavanje partnerstva relevantnih dionika zajedničkim učenjem, informativnim i komunikacijskim aktivnostima.
•    Identificiranje i širenje dobrih praksi korporativne socijalne odgovornosti uključujući proučavanje javnih politika korporativne socijalne odgovornosti i njihovog utjecaja na radna mjesta.
•    Poboljšati suradnju s trećim zemljama i međunarodnim institucijama u svjetlu globalizacije i usredotočiti se na teme: pristojan posao, zapošljavanje, socijalna zaštita i ekonomski rast.

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Sufinanciranje do 80% ukupnih prihvatljivih troškova. Nekoliko natječaja za dodjelu potpora kao i natječaja za pružanje usluga. Godišnji planovi rada Opće uprave određuju prioritete.

Korisničke organizacije: lokalne i regionalne uprave, sveučilišta, istraživački centri, državne uprave, agencije, komore, tvrtke, centri za obrazovanje

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: javno upravljanje, zapošljavanje, socijalna pitanja

Hrvatska: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koordinira aktivnosti za RH. Međutim, više informacija o konkretnim aktivnostima možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi http://www.mzss.hr/hr/medunarodna_suradnja/socijalna_skrb/program_zajednice_za_zaposljavanje_i_socijalnu_solidarnost_progress__1

Web:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

Subota, 28 Siječanj 2012 16:52

Progress

Napisao

Progress 2007. – 2013.
Proračunska stavka za potpore u sklopu programa Zajednice za zapošljavanje i akcije socijalne solidarnosti
Ukupni proračun: 657,60 milijuna EUR

Ciljevi:
•    Poboljšati znanje i razumijevanje situacije u zemljama članicama analizom, evaluacijom i stalnim praćenjem politika.
•    Pružiti potporu razvoju statističkih alata, metoda i zajedničkih indikatora u područjima pokrivenim programom (raščlanjenih po spolu i dobi gdje je prikladno).
•    Podupirati i pratiti primjenu zakona Zajednice i ciljeva politike u zemljama članicama kako bi se ocijenila njihova učinkovitost i utjecaj.
•    Promicati umrežavanje i uzajamno učenje te identificirati i širiti dobru praksu i inovativne pristupe na razini EU-a.
•    Podići svijest dionika i opće javnosti o svakom od područja politika.
•    Povećati kapacitet ključnih EU mreža za promicanje, podupiranje i daljnji razvoj politika i ciljeva EU-a.

Progres je podijeljen u područja:
1.    Zapošljavanje – potpora provođenju Europske strategije zapošljavanja
2.    Socijalno uključivanje i zaštita – potpora provođenju otvorene metode koordinacije u području socijalnog uključivanja i zaštite
3.    Radni uvjeti – potpora provođenju zdravstvene zaštite na radu i sigurnosti na radu
4.    Nediskriminacija i različitost – potpora provedbi principa nediskriminacije na temelju rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije kako je propisano Ugovorom i promocija dobiti od različitosti
5.    Rodna ravnopravnost – potpora učinkovitijoj provedbi antidiskriminacijskih mjera vezanih uz spol

Akcije prihvatljive  za financiranje:
•    analiza
•    uzajamno učenje, podizanje svijesti i širenje informacija
•    pružanje potpore glavnim akterima

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Potpore se mogu ostvariti za seminare, projekte, studije, a udio financiranja je do 80%. Natječaji se objavljuju posebno za svako programsko područje. Objavljuju se i natječaji za pružanje usluga.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalne i regionalne uprave, državne uprave, OCD, sveučilišta, tvrtke

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: javno upravljanje, zapošljavanje, građanstvo, socijalna pitanja

Hrvatska: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koordinira aktivnosti za RH. Međutim, više informacija o konkretnim aktivnostima možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi http://www.mzss.hr/hr/medunarodna_suradnja/socijalna_skrb/program_zajednice_za_zaposljavanje_i_socijalnu_solidarnost_progress__1

Web:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...