ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Programi cjeloživotnog učenja

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja (7)

Subota, 28 Siječanj 2012 16:49

TRANSVERZALNI PROGRAM ICT

Napisao

TRANSVERZALNI PROGRAM ICT 2007. - 2013.
Godišnji proračun: 9 milijuna EUR
Potpore za integraciju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovne sustave u Europi
Ciljevi:
•    Istražiti i promicati načine uporabe ICT-a za jačanje socijalne i obrazovne inovativnosti i promjena, osobnog razvoja, podupiranje socijalnog dijaloga i borbu protiv digitalne podjele.
•    Promovirati i razviti uporabu e-učenja kao čimbenika koji omogućavaju primjenu cjeloživotnog obrazovanja u cijeloj Europi.
•    Iskoristiti potencijal e-učenja za isticanje i proširivanje europske dimenzije u učenju.
•    Olakšati strukturiraniju suradnju u području e-učenja različitih programa Zajednice.
•    Osigurati mehanizme za poticanje poboljšanja proizvoda i usluga kao i njihovo učinkovito širenje te za razmjenu dobrih praksi.

Akcije prihvatljive za financiranje:
1.    Multilaterali projekti usmjereni na promicanje učenja pomoću ICT-a i razvoj i širenje inovativnih metoda, sadržaja i usluga.
2.    Mreže koje šire i razmjenjuju znanja, iskustva i dobre prakse iz područja učenja pomoću ICT-a.
•    Povećanje vidljivosti i svijesti o koristima i učincima učenja pomoću ICT-a, doprinosi prihvaćanju i učinkovitoj uporabi ICT-a u učenju, organiziranje konferencija, radionica, foruma, ljetnih učilišta.
3.    Ostale akcije usmjerene na poboljšanje politika cjeloživotnog učenja i praksi, mehanizmi za evaluaciju, opservaciju, benchmarking, poboljšanje kvalitete i analizu trendova u odnosu na tehnologiju i pedagogiju.

Program nije o razvoju tehnologija, nego o uporabi tehnologija za učenje. Otvoren svim tipovima organizacija, javnim i privatnim, uključujući i tvrtke.

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Iznos potpore ovisi o vrsti pomoći. Natječaj jednom godišnje na početku godine. Centralizirana procedura (Izvršna agencija) primjenjuje se za partnerstva i mobilnost za osobe (nacionalne agencije).

Korisničke organizacije: škole, mala i srednja poduzeća, centri za obrazovanje, državna uprava, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: telekomunikacije, nove tehnologije, informacije, obrazovanje, trening, mediji, kultura

Kontakt u Hrvatskoj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005 - 635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.mobilnost.hr. Mogućnosti sudjelovanja stalno se šire, stoga redovito provjeravajte www.mobilnost.hr  kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije (uključujući i datume i mjesta održavanja info dana i edukacija).
Web: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ict/index_en.html

Subota, 28 Siječanj 2012 16:48

TRANSVERZALNI PROGRAM JEZICI

Napisao

TRANSVERZALNI PROGRAM JEZICI 2007. - 2013.
Godišnji proračun: 9,9 milijuna EUR
Potpore za kvantitativno i kvalitativno poboljšanje poduke i učenja stranih jezika
Cilj:
•    Ohrabriti i poduprijeti jezičnu raznolikost u Europskoj uniji
•    Pridonijeti poboljšanju kvalitete poduke i učenja stranih jezika
•    Promicati pristup cjeloživotnom učenju s skladu s osobnim potrebama

Akcije prihvatljive za financiranje:
1. Multilateralni projekti
•    Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti: promocija jezika, informacije o mogućnostima učenja; olakšavanje pristupa učenju; glavna ciljna grupa su ljudi koji imaju malo iskustva u učenju stranih jezika ili koji oklijevaju učiti strane jezike
•    Razvoj i širenje materijala za učenje stranih jezika: stvaranje, prihvaćanje, poboljšavanje i razmjena jednog ili više proizvoda: obrazovnih materijala/medija za strane jezike, metoda i alata dizajniranih za provjeru razine jezičnih vještina; kurikuluma i metodologija
2. Multilateralne mreže u području učenja jezika i jezične raznolikosti
•    Olakšavanje i povećavanje europske suradnje: razmjena informacija, trening koordinatora, promoviranje novih projekata, širenje rezultata i dobrih praksi
•    Promocija obrazovnih inovacija i dobrih praksi u tematskim područjima: komparativna analiza, studije slučaja, formuliranje preporuka, seminari i konferencije
•    Aktivnosti vezane uz projektnu koordinaciju i upravljanje

Posebna pozornost poklanja se razvoju jezičnih vještinau manje raširenim i manje podučavanim jezicima Zajednice.

Iznosi potpore i ostali uvjeti:
Multilateralni projekti: do 250.000,00 EUR godišnje, udio financiranja do 75%; mreže do 150.000,00 EUR godišnje, udio financiranja do 75%. Natječaji se raspisuju jednom godišnje. Centralizirana akcija pa se prijave šalju Izvršnoj agenciji u Bruxelles.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalne i regionalne uprave, škole, sveučilišta, obrazovni centri, male i srednje tvrtke

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: turizam, inovacije, obrazovanje, trening, kultura, mediji

Kontakt u Hrvatskoj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005 - 635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.mobilnost.hr. Mogućnosti sudjelovanja stalno se šire, stoga redovito provjeravajte www.mobilnost.hr  kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije (uključujući i datume i mjesta održavanja info dana i edukacija).
Web: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/lang/index_en.html

Subota, 28 Siječanj 2012 16:48

LEONARDO DA VINCI

Napisao

LEONARDO DA VINCI 2007. - 2013.
Ukupni proračun: 215 milijuna EUR
Potpore za učenje i podučavanje u strukovnom obrazovanju osim naprednog strukovnog obrazovanja i treninga na tercijarnoj razini
Ciljevi:
•    Osnažiti mobilnost osoba uključenih u inicijalno strukovno obrazovanje i trening te u kontinuirano usavršavanje.
•    Osnažiti suradnju institucija ili organizacija koje omogućavaju obrazovanje, poduzeća, socijalnih partnera i drugih relevantnih tijela iz cijele Europe.
•    Olakšati razvoj inovativnih praksi u području strukovnog obrazovanja i treninga osim na tercijarnoj razini i njihov transfer.
•    Poboljšati transparentnost i priznavanje kvalifikacija i kompetencija uključujući i one stečene u neformalnom i informalnom učenju.
•    Ohrabriti učenje stranih jezika.
•    Podupirati razvoj inovativnih sadržaja u ICT okruženju, usluga i pedagoške prakse u cjeloživotnom učenju.

Akcije prihvatljive za financiranje:
1. Mobilnost
•    Međunarodna razmjena u obrazovnim institucijama ili poduzećima
•    Razmjena i profesionalno usavršavanje trenera i majstora te onih koji su odgovorni za treninge i planiranje treninga i vođenje karijere unutar tvrtki
2. Partnerstva koja se usmjeravaju na zajedničke interese
3. Multilateralni projekti namijenjeni poboljšanju sustava treninga
•    Projekti koji se fokusiraju na transfer inovacija i uključuju lingvističku, kulturnu i pravnu prilagodbu s skladu s nacionalnim potporama za inovativnim proizvodima i procesima razvijenim u drukčijim kontekstima
•    Projekti usmjereni na razvoj inovacija i dobrih praksi
4. Tematske mreže eksperata i organizacija okupljene oko definiranih tema važnih u strukovnom obrazovanju i treningu
5. Prateće mjere

U programu sudjeluju Turska, Island, Norveška i Lihtenštajn.

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Iznos potpore ovisi o vrsti pomoći. Natječaj jednom godišnje na početku godine. Centralizirana procedura (Izvršna agencija) primjenjuje se za partnerstva i mobilnost za osobe (nacionalne agencije).

Korisničke organizacije: škole, lokalne i regionalne uprave, tvrtke, mala i srednja poduzeća, agencije, komore

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: obrazovanje, trening, inovacije, nove tehnologije

Kontakt u Hrvatskoj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005 - 635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.mobilnost.hr. Mogućnosti sudjelovanja stalno se šire, stoga redovito provjeravajte www.mobilnost.hr  kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije (uključujući i datume i mjesta održavanja info dana i edukacija).
Web: http://ec.europa.eu/education/programmes//llp/leonardo/index_en.html

Subota, 28 Siječanj 2012 16:48

GRUNDTVIG

Napisao

GRUNDTVIG 2007. - 2013.
Ukupni proračun: 38,54 milijuna EUR
Potpore za projekte podučavanja i učenja u obrazovanju odraslih namijenjene trenerima i podučavanima
Program promiće inovaciju, pristup obrazovanju odraslih i njegovu kvalitetu.
Ciljevi:
•    Odgovoriti na izazove u obrazovanju sve starijeg stanovništva Europe
•    Pomoći odraslima da nađu puteve za poboljšanje njihovih znanja i kompetencija
•    Osnažiti mobilnost uključenih u obrazovanje odraslih diljem Europe
•    Osnažiti suradnju među organizacijama uključenih u obrazovanje odraslih
•    Pomoći osobama iz ranjivih socijalnih grupa i socijalno marginaliziranih grupa, posebno starijim osobama koje su napustile školovanje bez stjecanja osnovnih kvalifikacija kako bi im se pružile alternativne mogućnosti školovanja
•    Olakšati razvoj inovativnih praksiu obrazovanju odraslih i njihov transfer
•    Poduprijeti razvoj inovativnih ssadržaja u ICT-u, usluge, pedagogiju i praksu za cjeloživotno učenje
•    Poboljšati pedagoške pristupe i upravljanje organizacijama za obrazovanje odraslih

Akcije pogodne za financiranje:
1. Mobilnost
•    Posjeti, naukovanje i razmjene sudionika u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih, uključujući trening i profesionalni razvoj osoblja u obrazovanju odraslih
2. Grundtvig partnerstva
•    Fokus na zajedničkim interesima partnera
3. Multilateralni projekti namijenjeni poboljšanju sustava obrazovanja odraslih razvojem i transferom inovacija i dobre prakse
4. Grundtvig mreže: tematske mreže stručnjaka i organizacija
•    Razvoj obrazovanja odraslih u pojedinim disciplinama, područjima ili upravljanju
•    Identifikacija, poboljšanje i širenje relevantnih dobrih praksi i inovacija
•    Promicanje razvoja analize potreba i osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih
5. Prateće mjere

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Iznos potpore ovisi o vrsti pomoći.Natječaj jednom godišnje na početku godine.Centralizirana procedura (Izvršna agencija) primjenjuje se za multilateralne projekte i mreže. ecentralizirana procedura primjenjuje se za partnerstva i mobilnost za osobe (nacionalne agencije).

Korisničke organizacije: edukacijski centri, škole, lokalna i regionalna uprava, državne uprave, sveučilišta, mala i srednja poduzeća, udruženja

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: edukacija, trening, socijalna pitanja

Kontakt u Hrvatskoj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005 - 635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.mobilnost.hr. Mogućnosti sudjelovanja stalno se šire, stoga redovito provjeravajte www.mobilnost.hr  kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije (uključujući i datume i mjesta održavanja info dana i edukacija).
Web: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 16:47

ERASMUS

Napisao

ERASMUS 2007. - 2013.

Godišnji proračun: 370 mil. EUR
Potpore za mobilnost studenata i nastavnog osoblja, za mreže i partnerstva u području visokoškolskog obrazovanja

Ciljevi:
•    pomoći ostvarenju Europskog visokoškolskog područja
•    osnažiti doprinos visokoškolskog obrazovanja i naprednog strukovnog obrazovanja procesima inovacije
•    osnažiti studentsku mobilnost kao i mobilnost nastavnog osoblja
•    unaprijediti multilateralnu suradnju visokoškolskih ustanova, institucija i tvrtki
•    povećati transparentnost i kompatibilnost između visokoškolskog obrazovanja i naprednog strukovnog obrazovanja
•    olakšati razvoj inovativnih praksi u obrazovanju i treningu na tercijarnoj razini te nihov transfer iz jedne zemlje u drugu

Akcije prihvatljive za financiranje:

1.    Mobilnost
•    mobilnost studenata i njihovo smještanje u visokoškolske ustanove, kao i osiguravanje prakse u tvrtkama, obrazovnim centrima, istraživačkim centrima ili drugim institucijama
•    mobilnost osoblja u visokoškolskim institucijama kako bi podučavali ili bili podučavani u partnerskoj instituciji
•    intenzivni programi multilateralne razmjene
•    akcije za osiguranje kvalitete aranžmana mobilnosti uključujući i tečajeve jezika


2.    Multilateralni projekti
•    prijenos inovacija i dobrih praksi
•    eksperimentiranje i prijenos iskustava

3.    Mreže koje vode konzorciji visokoškolskih institucija ili predstavnici drugih javnih tijela ili tvrtke i udruženja
•    predstavljaju disciplinu ili su multidisciplinarne (tematske mreže Erasmusa)
•    razvoj novih koncepata učenja i kompetencija

4.    Prateće mjere

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Iznos potpore ovisi o vrsti pomoći. Natječaji se objavljuju jednom godišnje, u pravilu na početku godine. Centralizirana procedura (Izvršna agencija) primjenjuje se za multilateralne projekte i mreže. Decentralizirana procedura primjenjuje se za partnerstva i mobilnost za osobe (nacionalne agencije). 

Korisničke organizacije: lokalne i regionalne uprave, sveučilišta, škole, obrazovni centri, agencije, komore, tvrtke

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: mladi, obrazovanje, trening

Hrvatska: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005 - 635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Mogućnosti sudjelovanja stalno se šire, stoga redovito provjeravajte www.mobilnost.hr  kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije (uključujući i datume i mjesta održavanja info dana i edukacija).

Web: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/index_en.html

Subota, 28 Siječanj 2012 16:47

COMENIUS

Napisao

COMENIUS 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 6,97 milijardi EUR
Potpore za dječje vrtiće, osnovne i srednje škole te za institucije i organizacije koje pružaju isti ili sličan tip obrazovanja

Ciljevi:
•    razviti razumijevanje među mladim ljudima i nastavnim osobljem o različitosti europskih kultura i njihovoj vrijednosti
•    pomoći mladima u stjecanju osnovnih životnih vještina i kompetencija potrebnih za osobni razvoj, buduće zaposlenje i aktivno europsko građanstvo
•    povećati opseg i poboljšati kvalitetu razmjene učenika i nastavnog osoblja u zemljama članicama
•    povećati kvalitetu partnerstava među školama iz različitih zemalja članica, kako bi se uključio bar svaki 20-ti učenik
•    poticati učenje stranih jezika
•    poboljšati pedagoške pristupe i upravljanje školama

Akcije prihvatljive za financiranje:

1.    Mobilnost osoba
•    razmjena učenika i nastavnog osoblja
•    sudjelovanje u tečajevima za nastavnike
•    studijske i pripremne posjete za mobilnost, partnerstvo, projekti ili aktivnosti umrežavanja
•    stručna podrška za učitelje ili buduće učitelje

2.    Razvoj partnerstava među školama kako bi se razvili zajednički projekti učenja među  učenicima

3.    Multilateralni projekti suradnje
•    razvijanje, promicanje i širenje novih metoda podučavanja i materijala
•    razvijanje ili razmjena iskustava o sustavima za pružanje informacija i vođenje prilagođeni učenicima
•    razvijanje, promocija i širenje novih obrazovnih programa za učitelje

4.    Multilateralne mreže
•    stjecanje i širenje relevantnih dobrih praksi i inovacija
•    pružanje pomoći u projektima i partnerstvima
•    promicanje razvoja analize potreba i njezina praktična primjena u školskom obrazovanju

5.    Prateće mjere

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Iznos potpore ovisi o vrsti pomoći. Natječaji se objavljuju jednom godišnje, u pravilu na početku godine. Centralizirana procedura (Izvršna agencija) primjenjuje se za multilateralne projekte i mreže. Decentralizirana procedura primjenjuje se za partnerstva i mobilnost za osobe (nacionalne agencije). 

Korisničke organizacije: škole, obrazovni centri, lokalne i regionalne uprave, državne uprave, tvrtke

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: mladi, obrazovanje, trening, građanstvo

Hrvatska: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005 - 635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Mogućnosti sudjelovanja stalno se šire, stoga redovito provjeravajte www.mobilnost.hr kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije (uključujući i datume i mjesta održavanja info dana i edukacija).

Web: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 16:47

Program cjeloživotnog učenja

Napisao

Program cjeloživotnog učenja (Life Long Learning) 2007.-2013.

Ukupni proračun: 6,9 milijardi EUR
Okvirni program koji ujedinjava različite obrazovne i trening programe EU-a

Ciljevi:
•    unaprijediti razmjenu, suradnju i mobilnost između obrazovnih i trening sustava u EU
•    pridonijeti razvoju kvalitetnog cjeloživotnog učenja i promicati inovacije i europsku dimenziju u sustavima i praksi

Struktura okvirnog programa
4 sektorska programa + transverzalne mjere + Jean Monnet program

•    Comenius: opće obrazovne aktivnosti u dječjim vrtićima i školama do kraja srednjeg obrazovanja
•    Erasmus: za visokoškolsko obrazovanje i naprednu strukovnu edukaciju
•    Leonardo Da Vinci za sve aspekte strukovnog obrazovanja
•    Grundtvig  za obrazovanje odraslih
•    Transverzalne mjere (4 ključne aktivnosti: suradnja u izradi javnih politika, učenje stranih jezika, ICT inovacijske aktivnosti u obrazovanju, širenje rezultata)
•    Jean Monnet: potpora europskih institucija i udruženja vezanih uz europsku integraciju

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    mobilitet ljudi tijekom cjeloživotnog učenja u Europi
•    bilateralna i multilateralna partnerstva
•    multilateralni projekti dizajnirani za poboljšanje nacionalnih obrazovnih sustava
•    unilateralni i nacionalni projekti
•    multilateralna partnerstva i tematske mreže
•    opservacija i analiza politika i sustava u području cjeloživotnog učenja, stvaranje referentnih materijala
•    operativne potpore za određene administrativne troškove organizacija aktivnih u području obrazovanja

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Najviši iznos ovisi o tipu akcije. Natječaji se objavljuju jednom godišnje. Natječjaje objavljuju nacionalne agencije ili izvršna agencija Europske komisije. Prve odgovore i informacije pružaju nacionalne agencije. U RH to je Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Gajeva 22, tel: 01/5005 - 635, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.mobilnost.hr 

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, agencije, komore, državne uprave, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, europsko ekonomsko područje, Švicarska.

Ključne riječi: edukacija, trening, mladi, zapošljavanje

Hrvatska: mogućnosti sudjelovanja stalno se šire, stoga redovito provjeravajte www.mobilnost.hr kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije (uključujući i datume i mjesta održavanja info dana i edukacija).

Web: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...