ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Programi za znanost i istraživanje

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Programi za znanost i istraživanje

Programi za znanost i istraživanje (29)

Subota, 28 Siječanj 2012 20:59

Inicijativa za inteligentne automobile

Napisao

Inicijativa za inteligentne automobile (Intelligent  Car Initiative) 2007. - 2013.

Godišnji proračun: nepoznat (dio FP7)
Potpore za ubrzavanje razvoja, širenja i uporabe integriranih inteligentnih sigurnosnih sustava koji se koriste ICT-om


Inicijativa je utemeljena u bijeloj knjizi „Politika europskog prometa do 2010.: Vrijeme za odluku“, a cilj joj je smanjenje cestovnih nesreća za 50% do 2010. godine. Cilj joj je ubrzati razvoj, širenje i uporabu integriranog sigurnosnog sustava kako bi se povećala sigurnost u prometu suradnjom svih dionika.

Ciljevi:
•    podupirati industriju u razvijanju sigurnijih i inteligentnijih prijevoznih sredstava i omogućavanje njihovog brzog ulaska na tržište
•    potaknuti široku uporabu naprednih ICT-a u automobilima
•    povećati znanje vozača i donositelja odluka o potencijalima inteligentnih vozila

Inicijativa ima tri glavne aktivnosti:
•    eSafety Forum: radne grupe visokog profila
•    eSafety aktivnosti: podizanja svijesti: studije, različiti događaji
•    eSafety istraživanje za inteligentna vozila: projekti financirani iz FP 7

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    akcije o interakciji ljudi i strojeva
•    usklađeni paneuropski pozivi za pomoć iz automobila (e-Call) koja se temelji na već postojećim uslugama
•    analiza napretka u pružanju RTTI (real time traffic and travel information/informacije o prometu i putovanju u stvarnom vremenu) i predlaganje daljnjih akcija
•    prilagodljivo integrirano sučelje vozača i vozila
•    sufinanciranje regionalnih/nacionalnih/internacionalnih programa

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Za istraživačke projekte do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Natječaji za pružanje usluga pod FP 7.
Pratite web stranicu Cordisa.

Korisničke organizacije:
•    istraživački centri
•    sveučilišta
•    tvrtke
•    mala i srednja poduzeća
•    agencije, komore

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    Europsko ekonomsko područje
•    Balkan

Ključne riječi: promet, istraživanje, nove tehnologije, industrija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web:  http://ec.europa.eu/information_society/activities/intelligentcar/index_en.htm i http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Subota, 28 Siječanj 2012 20:58

GMES

Napisao

GMES – Globalni monitoring za okoliš i sigurnost (GMES – Global Monitoring for Environment and Security)

Potpore za analizu svemirskih tehnologija i razvoj politika globalnog monitoringa za okoliš i sigurnost

GMES je zajednička inicijativa Europske komisije i Europske svemirske agencije stvorena kako bi se uspostavio europski kapacitet za pružanje i upotrebu operativnih informacija za GMES.

Ciljevi:
•    uspostaviti neovisne operativne kapacitete u globalnom monitoringu za okoliš i sigurnost
•    analizirati trenutačno stanje kako bi se prikupile informacije za nekoliko politika Zajednice: održivi razvoj i klimatske promjene, civilnu zaštitu, humanitarnu pomoć, sigurnost, istraživanje i strategiju za svemir
•    uporaba satelita koji promatraju Zemlju u kombinaciji sa podacima i informacijama prikupljenim od senzora na zemlji

Sustav GMES djeluje od 2008. godine. Sastoji se od tri modula koji zajedno čine sustav.
1.    stvaranje i širenje informacija kako bi se mogla provoditi javna politika Okoliš i sigurnost
2.    mehanizmi koji osiguravaju stalan dijalog među dionicima, a posebno među onima koji proizvode informacije i onima koje se njima koriste
3.    legalni, institucionalni, financijski i organizacijski okvir koji osigurava funkcioniranje sustava i njegov razvoj

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    pružanje informacija o modalitetima korisničke uporabe sustava
•    razvoj infrastrukture i baze znanja i poboljšanje održivog pružanja informacija
•    prioritetna područja u prikupljanju podataka – okoliš: upravljanje prirodnim katastrofama (poplave, potresi, požari, vulkanske erupcije); globalno praćenje mora, vegetacije i atmosfere; potpora regionalnoj isporuci razvojne pomoći
•    prioritetna područja u prikupljanju podataka – sigurnost: satelitsko opažanje za utvrđivanje razmjera kretanja izbjeglica; pomoć pri raspodjeli hrane; potpora snagama za održavanje mira izvan Europe

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Dio FP 7. Udio financiranja za demonstracijske aktivnosti do 35%, istraživanje i inovacije do 50%, trening do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Natječaji u sklopu FP 7. Nekoliko institucija vodi razvoj politika, natječaji za pružanje usluga za različite studije.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, državna uprava, organizacije civilnog društva (OCD), profesionalna udruženja

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska

Ključne riječi: telekomunikacije, industrija, okoliš, pravda, sigurnost

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: www.gmes.info

Kontakt u Hrvatskoj: Damir Jeličić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb, tel: 01/4594457, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Subota, 28 Siječanj 2012 20:58

Financijska pitanja

Napisao

Financijska pitanja ( FP 7 Funding Schemes) 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 53,52 milijarde EUR
Okvirni program za istraživanje i tehnologiju s ciljem bolje uporabe istraživačkih kapaciteta u Europi te transformacije akademskih rezultata u nove proizvode, procese i usluge

Financijske sheme ili instrumenti 7. okvirnog programa za istraživanje i razvoj upotrebljavaju se za provedbu različitih projekata i aktivnosti u cijelom okvirnom programu.

Pregled shema:
•    Collaborative research/Istraživanje u suradnji
Potpore istraživačkim projektima koje provode konzorciji sastavljeni od sudionika iz različitih     zemalja (minimalno tri zemlje). Istraživanja razvijaju nova znanja, tehnologije, proizvode, provode demonstracijske aktivnosti. Veličina, obuhvat i interna organizacija projekata se razlikuje od područja do područja i od teme do teme. Financiraju se dva tipa projekata uz udio od 50% do 75% prihvatljivih troškova:
-    mali ili srednji istraživački projekti,
-    veliki istraživački projekti

•    Networks of Excellence/Mreže izvrsnosti (NOE)
Potpore za Joint Programme of Activites/Zajednički program aktivnosti (JPA) koji provode brojne istraživačke organizacije koje integriraju svoje aktivnosti u određenom području, a provode ih istraživački timovi u okviru dugoročne suradnje. Provedba JPA zahtijeva formalni pristanak na integriranje dijela svojih resursa i aktivnosti. Potpore za integraciju: ukupan iznos od 23.500 EUR godišnje po istraživaču.

•    Coordination and supoort actions/Aktivnosti koordinacije i potpore (CSA)
Potpora aktivnostima koordinacije i potpore istraživanjima i politikama (umrežavanje, razmjene, transnacionalni pristup istraživačkoj infrastrukturi, studije, konferencije itd.). Potpora pokriva 100% prihvatljivih troškova.

•    Research for SMEs/Istraživanja za mala i srednja poduzeća
Ciljna grupa su mala i srednja poduzeća bez ili s malenim istraživačkim potencijalom, ali i mala i srednja poduzeća koja imaju razvijene istraživačke aktivnosti, ali ih ne mogu obaviti do kraja zbog nedostatka kapaciteta pa ih prepuštaju istraživačkim centrima.

•    Research for SME Associations/Istraživanja za udruženja malih i srednjih poduzeća
Udruženja malih i srednjih poduzeća sposobna su najbolje detektirati zajedničke tehničke probleme svojih članova, djelovati za njihovo dobro te promicati i učinkovito diseminirati rezultate.

•    Marie Curie aktivnosti (stipendije)

•    zajmovi u sklopu RSSF inicijative

Korisničke organizacije: istraživački centri, sveučilišta, tvrtke, agencije i komore, državna uprava

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska, Balkan

Ključne riječi: istraživanje, nove tehnologije, industrija, inovacije, promet, zdravlje, okoliš, energija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: gđa. Jennifer Mary Kursan, Hrvatski institut za tehnologiju, Planinska 1, Zagreb, www.hit.hr, tel: 01/5494 – 735, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Subota, 28 Siječanj 2012 20:57

Ljudi

Napisao

FP 7 Ljudi ( FP 7 People) 2007. - 2013.
Godišnji proračun: 4,75 milijarde EUR
Potpore za trening i razvoj karijera istraživača


Ciljevi:
•    kvantitativno i kvalitativno ojačati ljudske potencijale u istraživanju i razvoju tehnologija u Europi pomoću:
•    stimuliranja ljudi da postanu istraživači,
•    ohrabrivanja europskih istraživača da ostanu u Europi i privlačenja istraživača iz cijelog                                 svijeta u Europu.

Akcije prihvatljive za financiranje:
1.    Početni trening istraživača
•    Marie Curie mreže

2.  Cjeloživotni trening i razvoj karijere
•    pojedinačne stipendije
•    sufinanciranje regionalnih/nacionalnih/internacionalnih programa

3. Veze i partnerstva industrije i akademske zajednice
•    shema industrija – akademska zajednica

4. Internacionalna dimenzija
•    dolazeći i odlazeći međunarodni stipendisti
•    reintegracijske potpore

5. Specifične aktivnosti
•    nagrade za izvrsnost

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Ovisno o programu, dodjeljuje se ukupna suma koja se računa ovisno o troškovima u zemlji odlaska.
Svaka Marie Curie aktivnost objavljuje svoj natječaj jednom godišnje. Prvo kontaktirati s nacionalnom kontaktnom točkom. Osnova za odlučivanje je iskustvo istraživača.

Korisničke organizacije: istraživački centri, sveučilišta, tvrtke, državne uprave

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska, Balkan

Ključne riječi: obrazovanje, trening, istraživanje

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: gđa. Marijana Ćutuk, Hrvatski institut za tehnologiju, www.hit.hr , tel: 01/5494 – 725, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i gđa. Bojana Grubišin, Agencija za mobilnost i programe EU, www.mobilnost.hr , tel: 01/5005 – 951, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Subota, 28 Siječanj 2012 20:57

Nuklearna fisija i zaštita od radijacije

Napisao

EUROATOM Nuklearna fisija i zaštita od radijacije 2007. - 2013.
( FP 7 EUROATOM Nuclear Fission and Radiation Protection) 2007 - 2013

Ukupni proračun: 287 milijuna EUR
Potpora promicanju sigurne uporabe nuklearne fisije i drugih oblika radijacije u industriji i medicini

Ciljevi:
•    uspostaviti solidnu znanstvenu i tehničku osnovu za ubrzanje praktičnog razvoja sigurnijeg upravljanja dugoživućim radioaktivnim otpadom, povećavajući sigurnosne karakteristike, učinkovitije koristeći radioaktivne izvore i osiguravajući razvijanje otpornog i socijalno prihvatljivog sustava zaštite ljudi i okoliša od učinaka ionizantnog zračenja

Područja:
•    upravljanje radioaktivnim otpadom
•    reaktorski sustavi
•    zaštita od radijacije
•    infrastruktura
•    ljudski potencijali

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    suradnički projekti: istraživački projekti koje provode konzorciji sa sudionicima iz različitih zemalja
•    mreže izvrsnosti: zajednički istraživački programi koje provode brojne institucije koje integriraju svoje aktivnosti na određenom području
•    koordinacija i prateće aktivnosti
•    aktivnosti koje promoviraju i razvijaju ljudske potencijale i mobilnost

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja između 50% i 100% ovisno o legalnom statusu podnositelja prijedloga i tipu aktivnosti. Natječaj se objavljuje jednom godišnje u skladu s godišnjim radnim programom.

Korisničke organizacije: tvrtke, istraživački centri, državne uprave, agencije i komore, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska

Ključne riječi: istraživanje, inovacija, energija, industrija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: gđa. Nevenka Novosel, Državni zavod za nuklearnu sigurnost, tel: 01/4863 – 103, www.dzns.hr, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  i gđa. Nera Belamarić, Državni zavod za zaštitu od zračenja, tel: 01/4881 – 785, www.dzzz.hr, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Subota, 28 Siječanj 2012 20:56

EUROATOM Istraživanje energije fuzije

Napisao

FP 7 EUROATOM Istraživanje energije fuzije 2007. - 2013.
( FP 7 EUROATOM Fusion Energy Research) 2007 - 2013

Ukupni proračun: 1,9 milijarde EUR
Potpora zajedničkom stvaranju prototipa reaktora za nuklearne elektrane

U budućnosti se predviđa manjak energije u Europi, a smatra se da energija fuzije ima potencijal za iskorištavanje na održiv i siguran način.

Ciljevi:
•    uspostaviti solidnu znanstvenu i tehničku osnovu za ubrzanje praktičnog razvoja sigurnijeg upravljanja dugoživućim radioaktivnim otpadom, povećavajući sigurnosne karakteristike, učinkovitije koristeći radioaktivne izvore i osiguravajući razvijanje otpornog i socijalno prihvatljivog sustava zaštite ljudi i okoliša od učinaka ionizantnog zračenja

Područja:
•    upravljanje radioaktivnim otpadom
•    reaktorski sustavi
•    zaštita od radijacije
•    infrastruktura
•    ljudski potencijali

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    suradnički projekti: istraživački projekti koje provode konzorciji sa sudionicima iz različitih zemalja
•    mreže izvrsnosti: zajednički istraživački programi koje provode brojne institucije koje integriraju svoje aktivnosti na određenom području
•    koordinacija i prateće aktivnosti
•    aktivnosti koje promoviraju i razvijaju ljudske potencijale i mobilnost

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja između 50% i 100% ovisno o legalnom statusu podnositelja prijedloga i tipu aktivnosti. Natječaj jednom godišnje u skladu s godišnjim radnim programom.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, agencije, komore, državne uprave, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska

Ključne riječi: istraživanje, inovacija, energija, industrija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: gđa. Nevenka Novosel, Državni zavod za nuklearnu sigurnost, tel: 01/4863 – 103, www.dzns.hr, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  i gđa. Nera Belamarić, Državni zavod za zaštitu od zračenja, tel: 01/4881 – 785, www.dzzz.hr, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Subota, 28 Siječanj 2012 20:56

Suradnja 10 Sigurnost

Napisao

FP 7 Suradnja 10 Sigurnost (Cooperation 10 Security)

Ukupni proračun: 1,4 milijarde EUR
Potpore za istraživačke projekte o sigurnosti s civilnom primjenom u područjima transporta, zdravlja, civilne zaštite, energije i okoliša

Ciljevi:
•    razviti tehnologije i znanja potrebna za civilnu primjenu u osiguranju sigurnosti građana od ugroza kao što je terorizam i kriminal kao i od učinka i posljedica neželjenih incidenata kao što su prirodne nepogode i industrijske nesreće
•    osigurati optimalno korištenje dostupnih tehnologija i tehnologija u razvoju za dobrobit europske sigurnosti poštujući ljudska prava
•    stimulirati suradnju pružatelja i korisnika civilnih sigurnosnih rješenja
•    poboljšati konkurentnost europske sigurnosne industrije i proizvesti rezultate koji će zatvoriti postojeći sigurnosni rascjep

Područja istraživanja:
•    zaštita od terorizma i kriminala: prijeteći aspekti potencijalnih incidenata i mehanizmi napada
•    zaštita infrastrukture
•    granična sigurnost, monitoriranje i informiranje
•    uspostavljanje sigurnosti u krizi
•    sigurnost i društvo

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja između 50% i 100% ovisno o legalnom statusu podnositelja prijedloga i tipu aktivnosti.Natječaj se objavljuje jednom godišnje.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, državne uprave, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska, Balkan

Ključne riječi: istraživanje, promet, zdravlje, pravda, sigurnost, javno upravljanje, okoliš, energija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: www.hit.hr, gđa. Tanja Ivanović, Hrvatski institut za tehnologiju, Planinska 1, Zagreb, tel: 01 5494 738, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Subota, 28 Siječanj 2012 20:56

Suradnja 9 Prostor i svemir

Napisao

FP 7 Suradnja 9 Prostor i svemir ( FP 7 Cooperation 9 Space) 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 1,35 milijarde EUR
Potpore za istraživanje korištenja svemirske tehnologije u različitim primjenama aktivnosti istraživanja svemira

Ciljevi:
•    poduprijeti Europski svemirski program posebno primjenu GMES-a za dobrobit građana i konkurentnosti europske svemirske industrije
•    pridonijeti razvoju europske svemirske politike nadopunjavajući napore zemalja članica i ostalih ključnih aktera uključujući i Europsku svemirsku agenciju

Istraživački prioriteti:
1. Primjena svemirskih tehnologija za dobrobit građana Europe
•    globalno monitoriranje okoliša i sigurnosti (GMES): razvijanje adekvatnog satelitskog sustava monitoriranja i ranog uzbunjivanja kao jedinstvenog i dostupnog izvora podataka i konsolidiranje i stimuliranje evolucije njihovog operativnog korištenja
•    sigurnosni aspekti
•    primjena satelitskih komunikacija

2. Istraživanje svemira
•    istraživanje svemira (roboti i ljudi), uključujući transfer tehnologije i omogućavanje znanstvenoj zajednici pristup podacima/rezultatima dobivenim tijekom istraživačkih misija u sklopu Europskog svemirskog programa

3. Istraživanje i razvoj za ojačavanje svemirskih postaja
•    svemirska tehnologija: svemirski transport, studije

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja između 50% i 100% ovisno o legalnom statusu podnositelja prijedloga i tipu aktivnosti. Natječaj se objavljuje jednom godišnje u skladu s radnim programom.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, državna uprava, sveučilišta

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska

Ključne riječi: istraživanje, promet

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: www.hit.hr, gđa. Lada Benzon, Hrvatski institut za tehnologiju, Planinska 1, Zagreb, tel: 01 5494 737, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

FP 7 Suradnja 8 Društveno-ekonomske i humanističke znanosti (FP 7 Cooperation 8 Socio-economic Sciences and Humanities) 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 610 milijuna EUR
Potpore istraživanja društveno-ekonomskih problema s kojima se Europa susreće: rast, zapošljavanje, konkurentnost

Cilj:
•    stvoriti dubinsko razumijevanje složenih društveno-ekonomskih izazova s kojima se Europa suočava kao što je rast, zapošljavanje, konkurentnost, socijalna kohezija i održivost, kvaliteta života, obrazovanje, kultura i globalna međuovisnost

Prioriteti:
1. Rast, zapošljavanje, konkurentnost u društvu znanja
•    razvijanje i integriranje istraživanja u području rasta, zapošljavanja, konkurentnosti kompetencija i znanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, uloge sektora usluga, financijski i  institucionalni konteksti

2. Uklapanje ekonomskih, socijalnih i okolišnih ciljeva u europsku perspektivu:
•    istraživanje europskih socio-ekonomskih modela i ekonomske kohezije među regijama u proširenoj Europi

3. Glavni društveni trendovi
•    demografske promjene (starenje, rađanje, migracije)
•    promjene u životnim stilovima, oblicima obitelji, radnoj okolini, potrošnji, zdravlju  i kvaliteti života

4. Europa u svijetu
•    tijekovi trgovine, financija, investicija, migracija i njihov utjecaj; nejednaki razvoj, siromaštvo i održivost, degradacija ekonomskog okoliša
•    sukobi, njihovi uzroci i razrješenja, odnos sigurnosti i destabilizirajućih čimbenika kao što su siromaštvo, kriminal, degradacija okoliša

5. Građani Europske unije
•    sudjelovanje, predstavljanje, legitimnost; europska javna sfera, mediji i demokracija, različiti oblici upravljanja u EU i politički procesi, uloga civilnog društva

6. Socio-ekonomski i znanstveni indikatori

7. Predviđanje

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Potpore pokrivaju 50% do 100% prihvatljivih troškova ovisno o aktivnosti i legalnom statusu podnositelja projekta. Natječaj se objavljuje jednom godišnje u skladu s godišnjim radnim programom.

Korisničke organizacije: istraživački centri, sveučilišta, tvrtke

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska, Balkan

Ključne riječi: istraživanje, usluge, kultura, mediji, građanstvo

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: www.hit.hr, gđa. Lada Benzon, Hrvatski institut za tehnologiju, Planinska 1, Zagreb, tel: 01 5494 737, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Subota, 28 Siječanj 2012 20:54

Suradnja 7 Promet

Napisao

FP 7 Suradnja 7 Promet ( FP 7 Cooperation 7  Transport) 2007. - 2013.

Ukupni proračun: 4,18 milijarde EUR
Potpore za istraživanja koja poboljšavaju prometne sustave u društvu i smanjuju negativne učinke i posljedice prometa na okoliš

Ciljevi:
•    razviti integrirane, zelenije, pametnije i sigurnije sustave prometa u Europi
•    osigurati i razvijati konkurentnost i vodeću ulogu koju ima europska industrija na globalnom tržištu

Prioriteti:

1. Aeronautika i zračni promet
•    smanjenje emisija, rad na razvoju motora i alternativnih goriva, ekološki učinkovito zrakoplovstvo
•    povećanje učinkovitosti uporabe vremena: razvoj inovativnog sustava upravljanja zračnim prometom
•    osiguranje sigurnosti i zadovoljstva putnika: udobnost, nove usluge, sigurnosne mjere
•    povećanje ekonomske isplativosti: poboljšanje cijelog poslovnog procesa
•    zaštita zrakoplova i putnika
•    osmišljavanje zračnog prometa budućnosti: novi propulzivni koncepti, nove ideje za unutrašnjost letjelica, novi koncepti aerodroma, nove metode navođenja i kontrole zračnog prometa, alternativni koncepti sustava zračnog prometa

2. Površinski promet (željeznički, cestovni, pomorski i riječni)
•    zeleniji površinski promet: razvijanje tehnologija i znanja potrebnih za smanjenje zagađenja
•    poticanje primjene novih modela i otčepljenje prometnih koridora
•    osiguranje održive gradske mobilnosti (CIVITAS): koncepti mobilnosti, inovativna organizacija i upravljanje, javni promet visoke kvalitete
•    sigurnost: razvijanje tehnologija i inteligentnih sustava zaštite ranjivih osoba (vozači, motociklisti, putnici, posada, pješaci)
•    podizanje konkurentnosti: tehnologije za napredne industrijske procese, dizajn, proizvodnju, sastavljanje i održavanje

3. Potpora Europskom globalnom satelitskom sustavu navigacije (GALILEO)

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Ukupno sufinanciranje projekta između 50% i 100% ovisno o aktivnosti i legalnom statusu podnositelja zahtjeva. Nekoliko natječaja godišnje prema područjima. Objavljuje ih Opća uprava za transport i Opća uprava za istraživanja. Prvo kontaktirati s nacionalnim kontaktnim točkama.

Korisničke organizacije: istraživačke organizacije, sveučilišta, tvrtke

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska, Balkan

Ključne riječi: istraživanje, promet, okoliš, energija

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Kontakt u Hrvatskoj: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2668, gđa. Josipa Kolarić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb, tel: 01 4594 366, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stranica 1 od 3

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...