ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Zaštita okolišta

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Zaštita okolišta

Zaštita okolišta (4)

Petak, 27 Siječanj 2012 18:42

MARCO POLO II

Napisao

MARCO POLO II 2007. - 2013.
Ukupni proračun: 400 milijuna EUR
Potpore za komercijalne projekte koji potiću konkurentnost kombiniranog prometa nasuprot isključivo cestovnom prometu
Ciljevi:
•    Povećati intermodalnost
•    Smanjiti zagušenje na cestama
•    Poboljšati očuvanje okoliša u sustavima teretnog prometa u EU

Kvantitativni cilj:
•    Prevesti cijeli očekivani porast međunarodnog teretnog prometa na kratke morske, željezničke ili kontinentalne vodene putove bez ograničenja zbog zasićenja. Ukupno 144 milijarde tona/kilometara u razdoblju 2007. - 2013.

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Morske ceste: inovativne akcije koje izravno usmjeravaju teret s cesta na kratke morske rute (maksimalno sufinanciranje do 35%).
•    Akcije izbjegavanja transporta: inovativne akcije koje integriraju transport u logistiku proizvodnje kako bi se izbjegao cestovni transport istodobno zadržavajući proizvodne rezultate i produktivnost radne snage u EU (35% sufinanciranje).
•    Akcije modalnog seljenja koje prebacuju teret sa cesta na kratke morske rute ili na željeznički ili kopneni vodeni promet, održavajući cestovni promet na minimumu (35% sufinanciranja).
•    Katalitičke akcije: promjene u načinu odvijanja necestovnog prometa. Strukturne tržišne barijere u europskom transportu tereta trebaju biti prevladane inovativnim konceptom.
•    Akcije zajedničkog učenja: povećanje znanja o transportu tereta i logistici sektora i unapređivanje naprednih metoda i procedura suradnje na tržištu (sufinanciranje do 50%).

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja od 35% do 50%, ovisno o tipu akcije. Natječaji jednom godišnje u prvom tromjesječju. Projekte prijavljuju konzorciji od bar 2 tvrtkea (u dvije različite zemlje članice ili jednoj zemlji članici i jednoj trećoj zemlji koja je dio programa).

Korisničke organizacije: lokalna i regionalna uprava, tvrtke, savezi, sindikati, agencije, komore

Geografske regije: EU, Europsko ekonomsko područje

Ključne riječi: promet, usluge, inovacije, okoliš

Hrvatska: punopravno sudjelovanje

Web: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

Petak, 27 Siječanj 2012 18:41

Zeleno svjetlo

Napisao

Zeleno svjetlo (Greenlight)

Program za poboljšanje rasvjete u javnim prostorima upotrebljavajući ekonomične izvore energije

Sudjelovanje u programu je dobrovoljno. Program je inicijativa za sprečavanje zagađivanja ohrabrujući potrošače električne energije (osim kućanstava) da uvedu energetski učinkovitu rasvjetu.

Ciljevi:
•    smanjivanje količine uporabljene električne energije za osvjetljavanje
•    poboljšanje rasvjete u javnim prostorima
•    izgradnja novih prostora uz uporabu tehnologija koje štede energiju
•    smanjivanje operativnih troškova i povećanje ekonomske učinkovitosti sudionika u programu

Akcije prihvatljive za financiranje:
Srce programa je potpisivanje registracijskog obrasca u kojemu se partner (sudionik u programu) obvezuje da će smanjiti količinu uporabljene energije za 30% i unaprijediti kvalitetu rasvjete u novoizgrađenim prostorima.

Postoji nekoliko opcija:
•    izrada studije o karakteristikama osvjetljenja u postojećim prostorijama
•    izbor energetski učinkovitih alternativa
•    procjena profitabilnosti
•    provjera mogućnosti uštede energije i sredstava

Komisija ne pruža izravne potpore, ali omogućava pristup informacijama i daje javna priznanja partnerima. Svake godine Komisija nagrađuje pobjedničke projekte.

Iznos potpora i ostali uvjeti: Sudjelovanje u programu ostvaruje se prijavom na web stranici.

Korisničke organizacije:
•    istraživački centri
•    agencije, komore
•    sveučilišta
•    tvrtke

Geografske regije:
•    EU
•    zemlje kandidatkinje
•    europsko ekonomsko područje
•    Švicarska

Ključne riječi: istraživanje, okoliš

Hrvatska: punopravno članstvo

Web: www.eu-greenlight.org

Petak, 27 Siječanj 2012 18:41

GMES

Napisao

GMES – Globalni monitoring za okoliš i sigurnost (GMES – Global Monitoring for Environment and Security)

Potpore za analizu svemirskih tehnologija i razvoj politika globalnog monitoringa za okoliš i sigurnost

GMES je zajednička inicijativa Europske komisije i Europske svemirske agencije stvorena kako bi se uspostavio europski kapacitet za pružanje i upotrebu operativnih informacija za GMES.

Ciljevi:
•    uspostaviti neovisne operativne kapacitete u globalnom monitoringu za okoliš i sigurnost
•    analizirati trenutačno stanje kako bi se prikupile informacije za nekoliko politika Zajednice: održivi razvoj i klimatske promjene, civilnu zaštitu, humanitarnu pomoć, sigurnost, istraživanje i strategiju za svemir
•    uporaba satelita koji promatraju Zemlju u kombinaciji sa podacima i informacijama prikupljenim od senzora na zemlji

Sustav GMES djeluje od 2008. godine. Sastoji se od tri modula koji zajedno čine sustav:
1.    stvaranje i širenje informacija kako bi se mogla provoditi javna politika Okoliš i sigurnost
2.    mehanizmi koji osiguravaju stalan dijalog među dionicima, a posebno među onima koji proizvode informacije i onima koje se njima koriste
3.    legalni, institucionalni, financijski i organizacijski okvir koji osigurava funkcioniranje sustava i njegov razvoj

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    pružanje informacija o modalitetima korisničke uporabe sustava
•    razvoj infrastrukture i baze znanja i poboljšanje održivog pružanja informacija
•    prioritetna područja u prikupljanju podataka – okoliš: upravljanje prirodnim katastrofama (poplave, potresi, požari, vulkanske erupcije); globalno praćenje mora, vegetacije i atmosfere; potpora regionalnoj isporuci razvojne pomoći
•    prioritetna područja u prikupljanju podataka – sigurnost: satelitsko opažanje za utvrđivanje razmjera kretanja izbjeglica; pomoć pri raspodjeli hrane; potpora snagama za održavanje mira izvan Europe

Iznos potpora i ostali uvjeti:
Dio FP 7. Udio financiranja za demonstracijske aktivnosti do 35%, istraživanje i inovacije do 50%, trening do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Natječaji u sklopu FP 7. Nekoliko institucija vodi razvoj politika, natječaji za pružanje usluga za različite studije.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, državna uprava, organizacije civilnog društva (OCD), profesionalna udruženja

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, europsko ekonomsko područje, Švicarska

Ključne riječi: telekomunikacije, industrija, okoliš, pravda, sigurnost

Hrvatska: Punopravno sudjelovanje.

Web: www.gmes.info

Kontakt u Hrvatskoj: Damir Jeličić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb, tel: 01/4594457, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ESPON – Europska promatračka mreža za prostorno planiranje (European Spatial Planning Obesrvatory Network) 2007. – 2013.
Mreža suradnje nacionalnih instituta za prostorno planiranje usmjerena na promatranje i analizu prostornih i regionalnih trendova u Europi

Godišnji proračun: 47 milijuna EUR

ESPON provodi istraživanja i studije o prostornom razvoju na proširenom europskom teritoriju. 

Ciljevi:
•    Poticati ideje koje na temelju novih usporednih podataka doprinose razvoju javnih politika prostornog planiranja na različitim administrativnim razinama i u različitim prostornim kontekstima
•    Dijagnosticirati glavne prostorne trendove EU kao, poteškoće, ali i potencijalne mogućnosti
•    Osigurati kartografsku sliku velikih prostornih dispariteta i njihovog intenziteta
•    Definirati prostorne pokazatelje tiplologije pomažući pri određivanju europskih prioriteta za uravnotežen i policentričan prostor
•    Uspostaviti integrirane alate i odgovarajuće instrumente (baze podataka, pokazatelje, metode studija utjecaja na prostor i sustavnu prostornu analizu) kako bi se poboljšala koordinacija sektorskih politika

Prioriteti:
1. Tematski projekti prostornog razvitka
•    gradovi, policentrični razvoj, odnosi urbanih i ruralnih područja
•    jednaka dostupnost infrastrukturi i znanju
•    prirodna i kulturna baština

2. Studije utjecaja javnih politika
•    prostorni učinci sektoralnih politika: promet, istraživanje, ruralni razvoj
•    novi prostorni aspekti strukturnih i njima pridruženih fondova
•    institucije i instrumenti prostornih politika

3. Koordiniranje transtematskih projekata
•    integrirani alati za europski prostorni razvitak
•    prostorni scenarij i orijentacija za ESDP (Europsku prostornu razvojnu perspektivu) i Kohezijsku politiku
•    prostorna dimenzija Lisabonskog procesa

4. Istraživanja i umrežavanja znanstvenika kako bi se istražile sinergije nacionalnih i EU izvora istraživanja i povećali istraživački kapaciteti

5. Tehnička pomoć: mjere koje se tiču upravljanja programima i administracije, evaluacije i komunikacije

Iznosi potpora  i ostali uvjeti:
Potpore pokrivaju do 50% troškova po studiji u iznosu od 150.00,00 EUR. Jednom godišnje objavljuje se natječaj za potpore, a javni natječaji za pružanje usluga prema potrebi nekoliko puta godišnje. Prijave se šalju uredu ESPON-a, isključivo elektronskim putem. Primjenjuju se pravila FP7. Ulaganje i intelektualno vlasništvo ostaje konzorciju. Ugovori među članicama konzorcija su obvezni.

Korisničke organizacije: državne uprave, agencije, komore, lokalne i regionalne uprave

Geografske regije: EU, zemlje kandidatkinje, Europsko ekonomsko područje, Švicarska

Ključne riječi: istraživanje, turizam, okoliš, promet, javno upravljanje, poljoprivreda-ribarstvo

Hrvatska:
Dok je u statusu kandidatkinje, RH može biti u statusu promatrača. Nakon ulaska u EU stječe pravo na punopravno članstvo uz uvjet plaćanja financijskih doprinosa. Informacije o trenutnom statusu možete provjeriti na web stranici ESPON-a.

Web: www.espon.eu

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...