ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi EU fondovi i programi zajednice Programi dostupni nakon punopravnog članstva

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Programi dostupni nakon punopravnog članstva

Programi dostupni nakon punopravnog članstva (18)

Subota, 28 Siječanj 2012 18:30

URBACT II

Napisao

URBACT II 2007. - 2013.
Ukupni proračun: 69 milijuna EUR
Potpore za razmjenu iskustva između europskih gradova

Ciljevi:
•    Osigurati razmjenu informacija među gradovima koji su bili uključeni u URBAN I i URBAN II, korisnicima pilot-projekta URBAN te gradovima preko 20,000 stanovnika iz novih zemalja članica.
•    Kapitalizirati i raširiti iskustva koja su gradovi stekli tijekom provedbe politika na lokalnoj razini i predložiti nove inovativne načine rješavanja gradskih problema.
•    Poboljšati kapacitet provedbe.

Aktivnosti pogodne za financiranje:
•    Tematske mreže: razmjena i širenje iskustava o sljedećim temama: socijalno uključivanje, ekonomski razvoj, urbana obnova, sudjelovanje stanovnika
•    Stručno usavršavanje usporedbom perspektiva i praksi
•    Studije: specifične studije na zahtjev gradova
•    Radne grupe u kojima sudjeluju praktičari, stručnjaci, pripadnici akademske zajednice i izabrani predstavnici

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Sufinanciranje do 50% ukupnog proračuna projekta. Natječaji za pružanje usluga jednom godišnje.

Korisničke organizacije: istraživački centri, lokalna i regionalna uprava, OCD, sveučilišta

Geografske regije: EU

Ključne riječi: urbanizam, promet, javno upravljanje, lokalni razvoj, okoliš, socijalna pitanja

Web: www.urbact.eu

Subota, 28 Siječanj 2012 18:29

TEN-T

Napisao

TEN-T TRANSEUROPSKE PROMETNE MREŽE 2007. - 2013.
TEN-T TRANSEUROPEAN TRANSPORT NETWORKS 2007 - 2013
Ukupni proračun: 8 milijardi EUR
Potpore u okviru transeuropskih prometnih mreža

Ciljevi:
•    Razviti infrastrukturu koja promiče povezivanje nacionalnih mreža.
•    Provesti neophodne mjere kako bi se ostvarila interoperabilna željeznička mreža.
•    Provesti neophodne mjere koje promiču kratke i duge plovidbe morem i kontinentalni vodeni prijevoz.
•    Provesti neophodne mjere za integraciju željezničkog i zračnog transporta.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje:
•    Izgradnja cesta, željezničkih pruga od zajedničkog interesa
•    Studije

Prioriteti:
•    Projekti koje predstavljaju dvije zemlje
•    Projekti koji pridonose kontinuitetu mreže i optimizaciji kapaciteta
•    Programi za širenje sustava upravljanja željeznicama i sustava upravljanja u zračnom i pomorskom prometu

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Sufinanciranje za studije izvodivosti do 50% ukupnog proračuna projekta. Za izvođenje radova maksimalno 10% investicije (neprioritetni projekti) i 20% za prioritetne projekte. Natječaji jednom godišnje. Projekti se moraju podnijeti nacionalnom tijelu nadležnom za promet. EIB osigurava druge financijske instrumente za provedbu projekata.

Korisničke organizacije: tvrtke, državna uprava, agencije, komore, mala i srednja poduzeća, investicijski fondovi

Geografske regije: EU

Ključne riječi: promet, industrija, usluge, gospodarstvo, financije, lokalni razvoj

Web: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 18:29

TEN-E

Napisao

TEN-E TRANSEUROPSKE MREŽE ZA DISTRIBUCIJU ENERGENATA
2007. - 2013.
TEN-E TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS 2007 - 2013
Ukupni proračun: 1,5 milijardi EUR
Potpore za transeuropske mreže distribucije električne energije i prirodnog plina

Ciljevi:
•    Osigurati učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta, pogotovo energetskog tržišta.
•    Poticati socijalnu koheziju smanjujući izolaciju manje razvijenih regija.
•    Poboljšati sigurnost opskrbe energijom.

Aktivnosti pogodne za financiranje:
•    Rješavanje problema zagušenja i nedostajućih spona, pogotovo u prekograničnim područjima.
•    Uspostavljanje energetskih mreža na otocima, izoliranim i perifernim regijama promovirajući obnovljive izvore energije.
•    Interoperabilnost mreža u EU s mrežama zemalja kandidatkinja i drugim zemljama Europe i Mediterana.

TEN sufinancira projekte od zajedničkog interesa ako ih prijave dvije zemlje. EU je identificirala projekte od zajedničkog interesa, a lista se obnavlja kako ulaze nove članice.

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Sufinanciranje za studije izvodivosti do 50% ukupnog proračuna projekta. Za izvođenje radova maksimalno 10% investicije (neprioritetni projekti) i 20% za prioritetne projekte. Natječaji jednom godišnje. Projekti se podnose nacionalnom tijelu nadležnom za energiju. EIB osigurava druge financijske intrumente za provedbu projekata.

Korisničke organizacije: istraživački centri, agencije, komore, mala i srednja poduzeća, sveučilišta

Geografske regije: EU

Ključne riječi: Industrija, energija, ekonomija, financije, lokalni razvoj

Web: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/index_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 18:28

Šesti akcijski program za okoliš

Napisao

ŠESTI AKCIJSKI PROGRAM ZA OKOLIŠ 2007. - 2013.
SIXTH ENVIRONMENT ACTION PROGRAMME 2007 - 2013
Ukupni proračun: 250 milijuna EUR
Akcijski program na razini javnih politika koji pridonosi provedbi strategije za održivi razvoj

Akcijski program Okoliš 2010.: Naša budućnost, naš izbor ima široki raspon pristupa. Opisuje strateške smjerove za razvoj okolišnih politika do 2012. Ovaj akcijski program ne dodijeljuje potpore. Strateški je usmjeren prema donositeljima politika i izvršnom osoblju kako bi se kreirali zadovoljavajući programi za okoliš. Svi programi koji pokrivaju okoliš povezani su s ovim programom.

Četiri prioritetna područja
•    Klimatske promjene
•    Priroda i bioraznolikost
•    Okoliš i zdravlje
•    Prirodni izvori i otpad

Ciljevi:
•    Osigurati provođenje postojećih zakona iz područja okoliša
•    Integrirati okolišne teme u relevantna područja javnih politika
•    Blisko surađivati s proizvođačima i potrošačima kako bi se pronašla rješenja
•    Osigurati bolji pristup informacijama za građanstvo
•    Razviti svijest o odgovornijem pristupu uporabi zemlje

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Unaprijeđenje standarda za inspektore okoliša
•    Borba protiv kriminaliteta u području okoliša
•    Osiguravanje provođenja zakona pokrečući akcije protiv prekršitelja na Europskom sudu pravde

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
U programu nema potpora. Prema potrebi se raspisuju natječaji za pružanje usluga i objavljuju na web stranici Opće uprave za okoliš.

Korisničke organizacije: istraživački centri, tvrtke, lokalna i regionalna uprava, državne uprave, agencije i komore, organizacije civilnog društva

Geografske regije: EU

Ključne riječi: javno upravljanje, okoliš

Web: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 18:27

Prevencija terorizma

Napisao

PREVENCIJA, SPREMNOST I RJEŠAVANJE POSLJEDICA TERORIZMA
2007. - 2013.
PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM 2007 - 2013
Godišnji proračun: 15, 2 milijuna EUR
Program pokriva suradničke istraživačke projekte u strateški važnim područjima istraživanja i tehnološkog razvoja

Program je dio okvirnog programa Sigurnost i očuvanje slobode.

Ciljevi:
•    Poticati, promicati i podržavati procjene rizika i razine ugroženosti vitalne infrastrukture.
•    Poticati i podržavati razvoj zajedničkih sigurnosnih standarda i razmjenu znanja te iskustva u zaštiti vitalne infrastrukture.
•    Poticati, promicati i podržavati razmjenu iskustava i znanja o potencijalnim posljedicama terorističkih napada.
•    Poticati, promicati i podržavati razvoj relevantne krizne metodologije i planova.

Akcije pogodne za financiranje:

 • Operativna suradnja i koordinacija
 • analiza, monitoring, evaluacija i revizija
 • razvoj i širenje metodologija i tehnologija
 • trening, razmjena osoblja
 • aktivnosti za podizanje svijesti o problemu


Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Sufinanciranje do 80% ukupnih prihvatljivih troškova. Natječaj za potpore jednom godišnje.

Korisničke organizacije: lokalne i regionalne uprave, tvrtke, državne uprave, sveučilišta, agencije i komore, sveučilišta

Geografske regije: EU

Ključne riječi: pravda, sigurnost

Web: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 18:27

PLAN D

Napisao

PLAN D - DEMOKRACIJA, DIJALOG I DEBATE 2007. - 2013.
PLAN D-DEMOCRACY, DIALOG AND DEBATE 2007 - 2013
Potpore za poticanje debate između institucija EU i građana
Plan D je okvir za provođenje Komunikacijske politike EK.

Ciljevi:
•    pomoći nacionalnim debatama
•    potaknuti širu javnu raspravu
•    promicati građansku participaciju u demokratskim procesima
•    stvoriti stvarni dijalog o europskim politikama

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    organizacija nacionalnih debata
•    posjete povjerenika zemljama članicama
•    otvaranje Predstavništava EK javnosti
•    europski okrugli stolovi o demokraciji
•    promicanje učinkovitijih konzultacija
•    veći odaziv glasača
•    dostupnost povjerenika nacionalnim parlamentima

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Između 250.000,00 i 600.000,00 EUR za organizaciju nacionalnih debata. Postoje dva natječaja za potpore za organizaciju debata; jedan od Europske komisije, a drugi nacionalni.

Korisničke organizacije: državne uprave, agencije, komore, organizacije civilnog društva

Geografske regije: EU

Ključne riječi: informacije, javno upravljanje, kultura, mediji, državljanstvo

Web: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/a30000_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 18:26

LEADER

Napisao

LEADER PRISTUP 2007. - 2013.
LEADER APROACH 2007 - 2013
Potpore za projekte na lokalnoj razini koji se fokusiraju na poticanje raznolikosti ruralne ekonomije i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima
LEADER program dio je osi 4 Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Osi Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj:
Os 1: Konkurentnost
Os 2: Okoliš i ruralno područje
Os 3: Ekonomska raznolikost i kvaliteta života
Os 4: LEADER pristup
L
EADER je metoda. Može se primjenjivati na sve osi i mjere ili u kombinaciji s njima. Njegovih sedam osobina mora se primjenjivati u cjelini jer se međusobno nadopunjuju. Lokalne akcijske grupe moraju biti uravnotežene i uključivati javne i privatne partnere. Posebno je dobar za inovacije, jer mjere nisu unaprijed određene nego su rezutat umrežavanja.
LEADER na lokalnoj razini provode lokalne akcijske grupe (LAG).

Akcije prihvatljive za financiranje:
•    Lokalne područne strategije
•    Javno-privatna partnerstva
•    Inovacije
•    Suradnja
•    Umrežavanje

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Iznosi su različiti za različite teritorijalne programe. Sufinanciranje do 80% za regije koje su u Konvergenciji, za ostale do 55%. LAG-ovi mogu objaviti nekoliko natječaja za potpore tijekom cijele godine.

Korisničke organizacije: lokalne i regionalne uprave, škole, trening centri, agencije, komore, organizacije civilnog društva

Geografske regije: EU

Ključne riječi: lokalni razvoj, poljoprivreda, ribarstvo

Hrvatska: Punopravno sudjelovanje nakon ulaska u EU. U međuvremenu LEADER je inkorporiran u IPA-u.

Web: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm

Subota, 28 Siječanj 2012 18:26

JASPERS

Napisao

JASPERS 2007. - 2013.
Tehnička pomoć zemljama koje dobivaju sredstva iz Strukturnih fondova za konvergenciju kako bi se pripremile za velike infrastrukturne projekte

JASPERS je zajednička inicijativa EK, EIB-a i EBRD-a kojom se pruža tehnička pomoć zemljama članicama.

Cilj:
•    Pomoći upravljačkim strukturama Strukturnih fondova u zemljama članicama u pripremi kvalitetnih projekata kako bi prije dobili odobrenje za provedbu

Ključna područja:
•    Transeuropske mreže
•    Prometno područje izvan TENS-a uključujući željeznice, riječni i morski promet
•    Intermodalni prometni sustavi i njihova interoperabilnost
•    Upravljanje cestovnim i zračnim prometom
•    Čisti gradski i javni promet
•    Okoliš, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju
•    Privatno-javna partnerstva

Prioriteti:
•    Nove zemlje članice
•    Veliki projekti (više od 25 milijuna EUR za okolišne projekte i 50 milijuna EUR za prometne projekte)

Akcije pogodne za financiranje:
•    Tehnička pomoć od ranih faza do završnog prijedloga
•    Pomoć koja pokriva tehničke, ekonomske i financijske aspekte i ostale pripremne radove

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Ne postoje financijske potpore, nego tehnička pomoć nacionalnim provedbenim tijelima uključenim u pripremu velikih projekata. Mogućnost kontinuirane prijave.

Korisničke organizacije: lokalna i regionalna uprava, tvrtke, državna uprava, agencije, komore

Geografske regije: EU

Ključne riječi: promet, industrija, javno upravljanje, okoliš, energija, lokalni razvoj

Web: http://www.jaspers.europa.eu/

Subota, 28 Siječanj 2012 18:24

Europski fond za izbjeglice nacionalne akcije

Napisao

EUROPSKI FOND ZA IZBJEGLICE
NACIONALNE AKCIJE 2007. - 2013.
Ukupni proračun: 566 milijuna EUR
Potpore za transnacionalne projekte suradnje za prihvat, integraciju i dobrovoljnu repatrijaciju izbjeglica, prognanika i azilanata na nacinalnoj razini

Ciljevi:
•    Poduprijeti i osnažiti napore koje čine zemlje članice u prihvatu i nošenju s posjedicama primanja izbjeglica i prognanika uzimajući u obzir primjenu zakonodavstva Zajednice.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje:

 • Akcije u području prihvata i pristupa procedurama za dobivanje azila:
 • infrastruktura ili usluge
 • opskrba humanitarnom pomoći, zdravstvenom zaštitom
 • socijalna pomoć i pomoć za svladavanje administrativnih i sudskih formalnosti
 • poboljšanje učinkovitosti i kvalitete procedura za dobivanje azila
 • Integracija u društvo u slučaju ostanka
 • Dobrovoljni povratak ili repatrijacija u treću zemlju


Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Udio sufinanciranja do 75% ukupnog proračuna za zemlje koje dobivaju pomoć iz Kohezijskog fonda, za ostale do 50% ukupnog proračuna. Natječaji dva puta godišnje.

Korisničke organizacije: istraživački centri, sveučilišta, lokalna i regionalna uprava, državne uprave, agencije i komore, organizacije civilnog društva

Geografske regije: EU

Ključne riječi: zdravlje, pravda, sigurnost, javno upravljanje, socijalna pitanja

Web: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugeei/funding_refugee_en.htm

EUROPSKI FOND ZA IZBJEGLICE
AKCIJE ZAJEDNICE 2007. - 2013.
EUROPEAN REFUGEE FUND COMMUNITY ACTIONS
Ukupni proračun: 62 milijuna EUR
Potpore za transnacionalne projekte suradnje za prihvat, integraciju i dobrovoljnu repatrijaciju izbjeglica, prognanika i tražitelja azila

Dio okvirnog programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima.

Ciljevi:
•    Pomoći analizu i evaluaciju stanja u zemljama članicama i učinkovitost primjenjenih mjera.
•    Izgraditi kapacitet uključenih u skrb o izbjeglicama (zemalja članica, lokalnih i regionalnih uprava, socijalnih partnera, organizacija civilnog društva).
•    Promovirati i proširiti praktičarima i kreatorima javnog mnijenja najbolje prakse na nacionalnoj i EU razini.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje - tri komponente:
1.    Analiza i evaluacija
2.    Izgradnja kapaciteta
•    Transnacionalne akcije koje uključuju partnere iz najmanje 2 zemlje članice za razmjenu informacija, naučenih lekcija i dobrih praksi
•    Prijedlozi koji pokrivaju najmanje četiri zemlje članice
3.    Podizanje svijesti: Potpora transnacionalnim kampanjama podizanja svijesti o europskoj politici azila za ciljne skupine

Iznosi potpora i ostali uvjeti:
Sufinanciranje projekta 70% ukupnog proračuna, iznosi između 50.000,00 i 400.000,00 EUR. Natječaji jednom godišnje za transnacionalne akcije. Novi prioriteti nalaze se u godišnjem radnom planu pa ga treba redovito pratiti.

Korisničke organizacije: sveučilište, lokalna i regionalna uprava, državna uprava, organizacije civilnog društva

Geografske regije: EU

Ključne riječi: pravda, sigurnost, suradnja, razvoj, socijalna pitanja

Web: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee_en.htm

Stranica 1 od 2

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...